Начало Медицинска енциклопедия Фармакологични групи НЕРВНА СИСТЕМА ПСИХОАНАЛЕПТИЦИ АНТИДЕПРЕСАНТИ Други антидепресанти вортиоксетин (N06AX26)

вортиоксетин (vortioxetine) | ATC N06AX26

vortioxetine | N06AX26

вортиоксетин (vortioxetine)
 | ATC N06AX26

Вортиоксетин е лекарствено средство, което се отнася към групата на антидепресантите.

Показания: използва се за лечение на голям депресивен епизод при възрастни.

Противопоказания: свръхчувствителност към вортиоксетин, едновременно приложение с неселективни инхибитори на моноаминооксидазата (МАО инхибитори) или селективни МОА-А инхибитори, употреба при лица под 18 години, бременни и кърмещи жени.

Специални предупреждения при употреба: изисква се повишено внимание, коригиране на дозата или преустановяване на лечението при поява на суицидни
мисли, припадъци, серотонинов синдром (СС) или невролептичен малигнен синдром (НМС), пациенти с данни за мания/хипомания, прием на антикоагуланти (повишен риск от кървене), хипонатриемия, бъбречно и чернодробно увреждане.

Лекарствени взаимодействия: ефектът на вортиоксетин може да бъде повлиян от необратими неселективни МАО инхибитори; обратими, селективни (моклобемид) и неселективни (линезолид) МАО инхибитори; необратим, селективен МАО инхибитор (селегилин, разагилин); серотонинергични лекарствени продукти (напр. трамадол, суматриптан и други триптани); продукти, понижаващи гърчовия праг (антидепресанти, невролептици (фенотиазини, тиоксантени и бутирофенони), мефлокин, бупропион); CYP2D6 инхибитор (напр. бупропион, хинидин, флуоксетин, пароксетин); алкохол, ацетилсалицилова киселина, антикоагуланти и антитромбозни лекарствени средства, литий, триптофан, жълт кантарион.

Нежелани лекарствени реакции: гадене, повръщане, диария, запек, патологични сънища, замаяност, серотонинов синдром, пруритус (сърбеж), включително генерализиран пруритус, нощно изпотяване.

Фармакодинамика: механизмът на действие на вортиоксетин е свързан с неговото директно повлияване на серотонинергична рецепторна активност и инхибиране (потискане) на серотониновия (5-HT) транспортер. Освен това той модулира норадреналиновата, допаминовата, хистаминовата, ацетилхолиновата, GABA и глутаматната система. Тази мултимодалнта активност на вортиоксетин определя и неговите ефекти, които са подобни на тези на антидепресантите и анксиолитиците.

Дозов режим: препоръчителна доза при възрастни е 10 мг. за 24 часа.

Достъп до пациента: с рецепта.

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ ОТ ГРУПА вортиоксетин (vortioxetine) | ATC N06AX26 (N06AX26)

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ вортиоксетин

вортиоксетин Е СВЪРЗАН КЪМ

Заболявания (МКБ)