Начало Медицинска енциклопедия Фармакологични групи НЕРВНА СИСТЕМА АНТИЕПИЛЕПТИЧНИ СРЕДСТВА АНТИЕПИЛЕПТИЧНИ СРЕДСТВА Производни на хидантоина (N03AB)

Производни на хидантоина (Hydantoin derivatives) | ATC N03AB

Hydantoin derivatives | N03AB

Производни на хидантоина (Hydantoin derivatives) | ATC N03AB

Хидантоинът е хетероциклено органично съединение, което е структурноподобно на имидазолина.

Хидантоиновите производни са група лекарствени препрати, които се използват за лечение на епилепсия. Механизмът на противогърчовото им действие е комплексен. Те повлияват трансмембранния транспорт, намаляват съдържанието на натриеви йони  в клетката и предизвиква хиперполяризация на нейната мембрана. В мозъка се повишава нивото на ГАМК, серотонина и норадреналина, а се снижава това на ацетилхолина.

3.4, 7 гласа

ATC ПОДГРУПИ

N03AB Производни на хидантоина Hydantoin derivatives

ПРОДУКТИ ОТ ГРУПА Производни на хидантоина (Hydantoin derivatives) | ATC N03AB (N03AB)

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ Производни на хидантоина