Начало Медицинска енциклопедия Фармакологични групи АНТИИНФЕКЦИОЗНИ СРЕДСТВА ЗА СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОТИВОВИРУСНИ СРЕДСТВА ЗА СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ ДИРЕКТНО ДЕЙСТВАЩИ ПРОТИВОВИРУСНИ СРЕДСТВА Противовирусни средства за лечение на ХИВ инфекции, комбинации дарунавир и кобицистат (J05AR14)