Начало Медицинска енциклопедия Фармакологични групи СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА СРЕДСТВА, ДЕЙСТВАЩИ ВЪРХУ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВАТА СИСТЕМА АНГИОТЕНЗИН II АНТАГОНИСТИ, КОМБИНАЦИИ Ангиотензин II антагонисти и диуретици валсартан и диуретици (C09DA03)

валсартан и диуретици (valsartan and diuretics) | ATC C09DA03

valsartan and diuretics | C09DA03

валсартан и диуретици (valsartan and diuretics) | ATC C09DA03

Валсартанът е лекарствен препарат, който принадлежи към групата на ангиотензин II антагонистите.

Диуретиците са група лекарствени препарати, които действат върху бъбреците и предизвикват повишено отделяне на урина.

Валсартанът в комбинации с диуретици се използва за лечение на артериална хипертония (високо кръвно налягане).

Фармакологично действие: валсартанът блокира рецепторите за ангиотензин, предизвиква вазодилатация, намалява периферното съдово съпротивление, понижава артериалното кръвно налягане и подобрява помпената функция на сърцето. Диуретиците понижават кръвното налягане чрез повишаване на диурезата (отделянето на урина), като по този начин се намалява обемът на циркулиращата кръв.

Нежелани лекарствени реакции: ангиоедем, кашлица, хипотония (ниско кръвно налягане), прималяване, дехидратация, мускулна болка, умора, изтръпване, замъглено зрение, шум в ушите, замаяност, диария, болки по ставите, затруднено дишане, хипонатриемия (ниски нива на натрий в кръвта), хипокалиемия (ниски нива на калий в кръвта), хипербилирубинемия, хиперурикемия, синкоп (загуба на съзнание).

Лекарствени взаимодействия: комбинации на валсартан с диуретици могат да взаимодействат с литий, дигоксин, антипсихотици, кортикостероиди, алопуринол, витамин Д, антидиабетични лекарствени средства, бета-блокери, метилдопа, норадреналин, адреналин, диазоксид, метотрексат, циклофосфамид, болкоуспокояващи, противоартритни лекарства, миорелаксанти, атропин, бипериден, амантадин, холестирамин, колестипол, циклоспорин, тетрациклини и карбамазепин.

Противопоказания: свръхчувствителност към валсартан или диуретици, тежко чернодробно или бъбречно заболяване, невъзможност за уриниране, диализа, подагра, бременност след третия месец.

Достъп до пациента: отпуска се с рецепта.

4.0, 6 гласа

ПРОДУКТИ ОТ ГРУПА валсартан и диуретици (valsartan and diuretics) | ATC C09DA03 (C09DA03)

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ валсартан и диуретици