Начало Медицинска енциклопедия Симптоми Увреждане на когнитивните функции

Увреждане на когнитивните функции

Увреждане на когнитивните функции: състояния, при които се установяват нарушения в паметта, способностите за вземане на решения, логическото мислене, възприятията, познавателните, речевите и мисловните способности.

Увреждането на когнитивните функции може да се дължи на:

  • Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини - травма на главата, отравяния, топлинен удар
  • Болести на органите на кръвообращението - инсулт, мозъчна исхемия.
  • Инфекциозни и паразитни болести
  • Болести на нервната система - болест на Алцхаймер (Alzheimer disease), болест на Паркинсон (Parkinson disease), енцефалит, менингит, детска церебрална парализа, кортикобазална дегенерация, прогресивна супрануклеарна парализа.
  • Вродени аномалии, деформации и хромозомни аберации - синдром на Даун (Down syndrome), синдром на чупливата Х-хромозома, синдром на Хърлър (Harlar syndrome), синдром на Хънтър (Hunter syndrome), синдром на котешкото мяукане.
  • Бременност, раждане и послеродов период -  преждевременно раждане.
  • Новообразувания - мозъчен тумор.
  • Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата - тежко недохранване.
  • Фактори, влияещи върху здравното състояние - прекомерна употреба на алкохол и наркотици.
  • Психични и поведенчески разстройства - аутизъм, съдова деменция,  фронтотемпорална деменция.

Фронтотемпорална деменция (Frontotemporal dementia) е вид невродегенеративно заболяване, което причинява разрушаване на нервните клетки във фронтотемпоралната част на мозъка. Това води голям набор от симптоми, като: загуба на собствена самоличност, стереотипен тип говор, извършване на повтарящи се несъзнателни движения, разсеяност, емоционална нестабилност, прогресивен мутизъм, намалена способност за спонтанна реч, загуба на концептуални знания, нарушение в плавното изговаряне на думите, нарушено личностно поведение, нарушена способност за назоваване на думи, нарушено логическо мислене, липса на психична гъвкавост, неподходящо поведение пред хората, безразличие към домакинските и професионалните задължения и други.

5.0, 1 глас

ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ СИМПТОМ Увреждане на когнитивните функции

КОМЕНТАРИ КЪМ СИМПТОМА