Начало Медицинска енциклопедия Симптоми Мускулни спазми на фаринкса

Мускулни спазми на фаринкса

Мускулни спазми на фаринкса: представлява състояние, характеризиращо се с ритмични съкращения на мускулите (m. stylopharyngeus, m. salpingopharingeus, mm. constrictores pharyngis, m. palatopharyngeus, m. pterygopharyngeus) на гълтача (фаринкс).

Мускулните спазми на фаринкса могат да се дължат на:

  • Болести на нервната система - глософарингеална невралгия.
  • Болести на дихателната система - перитонзиларен абсцес, ретрофарингеален абсцес.
  • Инфекциозни и паразитни болести - бяс, тетанус.
  • Симптоми, признаци и отклонения от нормата - тетания.
  • Психични и поведенчески разстройства - глобус хистерикус.
  • Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини - попадане на чуждо тяло в дихателните пътища, анафилаксия, алергична реакция, серумна болест.
  • Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата - хипомагнезиемия, хипокалциемия,
  • Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм - дефицит на С1 естеразен инхибитор.
  • Някои състояния, възникващи в перинаталния период - неонатална хипокалциемия.
3.4, 11 гласа

СВЪРЗАНИ СИМПТОМИ

КОМЕНТАРИ КЪМ СИМПТОМА