Начало Медицинска енциклопедия Симптоми Личностни симптоми

Личностни симптоми

Личностни симптоми: признаци на заболявания и нарушения свързани с мисълта, емоциите, психичното състояние, поведението и други, които се проявяват в продължителен период от време. Личностните симптоми може да включват чести промени на настроението, агресия, социална изолация, гневни изблици, подозрение и недоверие към околните, трудно сприятеляване, невъзможност за контрол на реакциите, безразличие, суицидно поведение и други.

Личностни симптоми може да се дължат на:

  • Психични и поведенчески разстройства - параноидно личностно разстройство, шизофрения, мания, биполярно разстройство, посттравматично стресово разстройство, шизоидно разстройство на личността, шизотипно разстройство, обсесивно-компулсивно личностно разстройство, синдром на Аспергер (Asperger Syndrome), аутизъм.
  • Болести на нервната система - болест на Алцхаймер (Alzheimer's disease), множествена склероза.
  • Вродени аномалии, деформации и хромозомни аберации - синдром на Арског (Aarskog Syndrome), синдром на Айкарди (Aicardi syndrome), синдром на Корнелия де Ланге (Cornelia de Lange Syndrome).
  • Други - злоупотреба с наркотични вещества, алкохол.
5.0, 1 глас

СВЪРЗАНИ СИМПТОМИ

Синоними симптоми (2)+

ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ СИМПТОМ Личностни симптоми

КОМЕНТАРИ КЪМ СИМПТОМА