Начало Медицинска енциклопедия Симптоми Блещукащ скотом

Блещукащ скотом

Блещукащ скотом: скотома е загуба на участък от зрителното поле. Блещукащата скотома обикновено започва като точка от трептяща светлина по средата на зрителното поле. След това се разширява в една или повече трептящи дъги от бели или цветни примигващи светлини. 

Този симптом-блещукащ скотом, често може да е съпроводен с някое от следните заболявания: мигрена, ацефалгична мигрена, главоболие, клъстерно главоболие, вертебробазиларна дегенерация, ретинит и други.

3.1, 11 гласа

СВЪРЗАНИ СИМПТОМИ

Синоними симптоми (2)+

ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ СИМПТОМ Блещукащ скотом

КОМЕНТАРИ КЪМ СИМПТОМА