Начало Медицинска енциклопедия Симптоми Блещукащ скотом

Блещукащ скотом

Блещукащ скотом: загуба на зрение в локализиран участък от зрителното поле, последвано от появата на блещукащи светлини  свързани с аурата при мигрена. Блещукащата скотома обикновено започва като точка трептяща светлина по средата на зрителното поле. Постепенно се разширява в една или повече трептящи дъги от бели или цветни примигващи светлини.

Блещукащият скотом може да се прояви в резултат на:

  • Болести на нервната система - ацефалгична мигрена, клъстерно главоболие, мигрена, вертебробазиларна недостатъчност.
  • Болести на окото и придатъците му - ретинопатия, ретинално съдово заболяване.
3.2, 12 гласа

СВЪРЗАНИ СИМПТОМИ

Синоними симптоми (2)+

ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ СИМПТОМ Блещукащ скотом

КОМЕНТАРИ КЪМ СИМПТОМА