Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини Последици от травми, отравяния и други въздействия на външни причини Последици от травми на горен крайник Последици от счупване на горен крайник, с изключение на китката и дланта

Последици от счупване на горен крайник, с изключение на китката и дланта МКБ T92.1

Последици от счупване на горен крайник, с изключение на китката и дланта МКБ T92.1 - изображение

От всички счупвания на опорно-двигателния апарат на фрактурите на горния крайник се падат от 8% до 11%. Към рубриката последици от счупване на горен крайник, с изключение на китката и дланта се отнасят фрактурите на раменната кост и на предмишничните кости.

Счупванията на диафизата раменната кост са характерни в зряла възраст, но се срещат и при новородени, при деца и възрастни болни. При директна травма костта се счупва с напречен ход на фрактурната повърхност или се стига до раздробяване на мястото на действащата сила. При индиректна травма костта се огъва.

При фрактура на раменната кост са налице всички класически симптоми на една фрактура. Болният опира мишницата си на гръдния кош и поддържа предмишницата си със здравата ръка. На мястото на счупване се открива патологична подвижност и костни крепитации на фрагментите. Установените на мястото на счупването костни крепитации и патологична подвижност не трябва да се изпитват неколкократно, тъй като острите фрагменти могат да превърнат фрактурата в усложнена.

Счупванията на костите на предмишницата са едни от най-често срещаните. Около 25% от всички счупвания засягат изолирано или едновременно лъчевата и лакътната кости. Директната травма е честа причина за получаване на фрактура на тези кости. Индиректната травма се получава при падане върху ръката. При деца се наблюдават непълни счупвания от типа на "зелената клонка". При възрастните хора преобладават пълните счупвания.

Клиничната картина при счупване на предмишничните кости се характеризира с поява на деформация и ненормална подвижност. При оглед се вижда деформация и скъсяване на предмишницата. Установява се остра болка при палпация, която се усилва при почукване върху ръката.

Последици от счупване на горен крайник, с изключение на китката и дланта могат да бъдат:

  • нараняване на медиалния, улнарния или радиален нерви
  • инфекция
  • "компартмънт" синдром (по-често при фрактури на предмишничните кости)
  • синостоза
  • нараняване на аксиларната артерия
  • асептична некроза на раменната глава
  • кръвоизливи
  • сетивни и двигателни нарушения

Една от последици от счупване на горен крайник е увреждане на радиалния нерв. Това усложнение се наблюдава в 8.9% от случаите на счупване на раменната кост. Нервът се уврежда или от прекия удар, довел до счупването на костта, или от настъпилото разместване на фрагментите. Клиничната картина се характеризира с невъзможна екстензия на китка и пръсти, и невъзможна екстензия и абдукция на палеца. Установява се хип- или анестезия в автономната зона на радиалния нерв.

При фрактури на горния крайник задължително трябва да се изследва пулсът на радиалната артерия. Поради притискане от фрагментите или хематома се получава спазъм на брахиалната артерия и пулсът на радиалната артерия може да липсва. При този тип фрактури има опасност от появата на едно много тежка усложнение - фолкманова исхемична контрактура.

Фолкмановата исхемична контрактура се дължи на нарушаване в кръвоснабдяването на мускулите и нервите на предмишницата и пръстите. Най-често се засягат дълбоките флексори на пръстите, дългия сгъвач на палеца, както и сгъвачите на китката и повърхностните флексори на китката.
Основната причина за възникване на фолкманова контрактура се счита притискането на кръвоносните съдове от хематома. При голям оток налягането в предното мускулно ложе е толкова, че спира венозния оток и след това артериалния приток, като по този начин се стига до исхемия.

Първите признаци на фолкманова исхемична контрактура до 12-24 часа са алармиращи. Болките след счупването в гипсираната ръка, вместо да намалеят, стават още по-силни. Пръстите се подуват, посиняват и изтръпват. След няколко часа стават бледи, безчувствени, студени и неподвижни. След острия стадий следва период на ръбцуване. Отокът постепенно намалява, болките стихват, но ръката си остава безчувствена. Пръстите постепенно се свиват, предмишницата се пронира, лакътната става се свива. Появяват се трофични смущения - трофични язви на пръстите, начупени нокти. Този период на ръбцуване продължава 6-8 месеца. Ръката след това изглежда напълно осакатена.

При счупване на горен крайник направените рентгенови снимки в две проекции, фас и профил, позволяват да се уточни мястото на фрактурата, разместването на фрагментите, както и предшестващи промени в костите.

Спазват се основните принципи за лечение при последици от счупване на горен крайник, с изключение на китката и дланта - наместване и имобилизация. Наместването на счупването в повечето случаи е безкръвно. Имобилизацията се постига най-добре с гръдно-ръкавен гипс. Лечението на вече настъпила фолкманова исхемична контрактура е продължително и трудно. През първите 6-8 месеца се поставят шини и апарати за преодоляване на контрактурите. След този период се пристъпва към оперативно лечение.

4.5, 6 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО