Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини Токсично въздействие на вещества, предимно с нелекарствен произход Токсично въздействие на пестициди Пестицид, неуточнен

Пестицид, неуточнен МКБ T60.9

Пестицид, неуточнен МКБ T60.9 - изображение

Токсичните ефекти върху здравето на пестицидите могат да бъдат остри или хронични. Повечето проучвания показват положителни асоциации между излагането на пестицид, неуточнен, и развитието на неходжкинов лимфом и левкемия. Съществуват и доказателства за други негативни резултати от експозиция на пестициди като например неврологични нарушения и разстройства, вродени дефекти, смърт на плода.

Остра токсичност на пестицид се отнася до ефектите от еднократна експозиция или многократна експозиция в рамките на кратък период от време, като инцидент по време на смесването или използването на пестициди. Пестициди с висока остра токсичност могат да бъдат смъртоносни дори при абсорбция на малко количество.

Острите токсични ефекти върху здравето на хората, подложени на експозиция на пестицид, неуточнен, могат да включват: болка в корема, световъртеж, главоболие, объркване, мускулна патология, гадене, повръщане, дихателни проблеми, кожни и очни проблеми и др.

Хронична токсичност се отнася до последиците от продължителна или повтаряща се експозиция на по-ниски нива на токсично вещество. Ефектите на хронична експозиция не се появяват веднага след първата експозиция и може да отнеме години, за да произвеждат признаци и симптоми.

Примери за хронични ефекти от отравяне с пестицид, неуточнен, могат да включват:

  • канцерогенност - възможността за производство на рак или за подпомагане на канцерогенни химикали
  • мутагенност - способността да предизвика генетични промени
  • тератогенност - способността да причини увреждания на плода
  • онкогенност - способност да индуцира туморен растеж (не непременно рак)
  • увреждане на черния дроб - смърт на клетките на черния дроб, жълтеница (пожълтяване на кожата), фиброза и цироза
  • репродуктивни нарушения - намалява броя на сперматозоидите, безплодие и спонтанен аборт
  • неврологични увреждания - включително кумулативните ефекти върху потискане на холинестеразата, свързана с органофосфатните инсектициди
  • алергична сенсибилизация - развитие на алергии към пестициди или химикали, използвани при производството на пестициди

Ефектите на хроничната токсичност, както и на острата токсичност са дозозависими. Тоест ниско ниво на излагане на химикали, които имат потенциал да причинят дългосрочни ефекти, може да не доведе до непосредствено увреждане, но многократно излагане чрез небрежност или неправилна употреба може значително да увеличи риска от хронични неблагоприятни ефекти.

Още информация може да прочетете тук:

3.2, 5 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО