Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде Симптоми и признаци, отнасящи се до познавателната способност, възприемането, емоционалното състояние и поведението Симптоми и признаци, отнасящи се до емоционалното състояние Деморализация и апатия

Деморализация и апатия МКБ R45.3

Деморализация и апатия МКБ R45.3 - изображение

Деморализация е психично състояние, което се характеризира със симптоми на екзистенциално страдание: безнадеждност, песимизъм, безпомощност, загуба на мотивация, социална изолация, отчуждение. Разликата между деморализацията и клиничната депресия се състои в това, че при депресираните пациенти се наблюдава пълна липса на положителни емоции, докато при деморализираните пациенти може да възникнат моменти на положителна емоция.

Апатията представлява състояние на безразличие или потискане на емоции, като безпокойство, възбуда, мотивация и страст. Апатичният човек има липса на интерес за емоционален, социален, духовен, философски или физически живот. Апатичните пациенти нямат усещане за цел или смисъл в живота си. Те могат също да проявяват безчувственост или ленивост.

2.3, 3 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО