Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Някои състояния, възникващи в перинаталния период Хеморагични и хематологични нарушения у плода и новороденото Фетална кръвозагуба Фетална кръвозагуба от плацентата

Фетална кръвозагуба от плацентата МКБ P50.2

Фетална кръвозагуба от плацентата МКБ P50.2 - изображение

Различни аномалии в положението на плацентата могат доведат до тежка фетална кръвозагуба. Кръвотеченията могат да бъдат животозастрашаващи, както за плода, така и за майката. При предлежаща (placenta praevia) и ниско прикрепена плацента могат да се получат различни усложнения. Долният утеринен сегмент предоставя неблагоприятни условия за развитието на плацентата (по-слаба васкуларизация на ендометриума), което предопределя нейната по-голяма площ и по-малката и дебелина. При предлежащата плацента различна по размери част от нея се намира по-ниско от най-ниско разположената точка на предлежащата част на плода.

Има различни видове предлежаща плацента. Най-сериозни са усложненията при placenta praevia totalis (цялата плацента се намира под най-ниската точка на предлежащата част) и placenta praevia isthmicocervicalis (плацента, която е разположена в истмичната част на матката и цервикалния канал).

Клиничната картина включва кървене, което може да бъде от оскъдно до профузно. Това може да доведе до анемия на майката и до недостатъчно снабдяване на плода с кислород.

Сериозен проблем представлява фетална кръвозагуба от плацентата. Плодът може да загине от остра кръвозагуба, причинена от разкъсване на хориални въси. Опасността от разкъсване на плацентата и изтичане на по-голямо количество фетална кръв е по-голяма при вагинални изследвания, направени по погрешка при случаи, в които не е установено предварително предлежанието на плацентата.

Клиничните прояви от страна на плода, които говорят за влошаване на неговото състояние са:

  • намаляване и изчезване на активните движения;
  • трайна брадикардия (забавяне на сърдечната дейност);
  • данни за цианоза и хипоксия;

Диагнозата placenta praevia се поставя чрез:

  • събиране на анамнестични данни за предишни бременности с предлежаща и ниско прикрепена  плацента, за трайно увреждане на ендометриума и други;
  • оглед – установява се, че кървенето е от матката;
  • вагинално изследване чрез туширане;
  • палпация на корема – при доказана вече placenta praevia не се прилага, тъй като може да усили кървенето;
  • ултразвуково изследване;

При фетална кръвозагуба от плацентата е необходимо да се предприемат бързи мерки за родоразрешаване. След раждането на бебето се извършва реанимация, поддържане на основните жизнени функции, прилага се кислород, прелива се кръв, вливат се разтвори, съдържащи соли и други.

3.6, 5 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО