Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Някои състояния, възникващи в перинаталния период Родова травма Други родови травми на централната нервна система Неуточнено мозъчно увреждане при родова травма

Неуточнено мозъчно увреждане при родова травма МКБ P11.2

Неуточнено мозъчно увреждане при родова травма МКБ P11.2 - изображение

Родовите травми представляват увреждане на плода, което се получава по време на родовия акт. Те се разделят на две основни групи: биохимична и механична травма. При първия тип клинично се наблюдава асфиксия - кислороден недоимък, метаболитна ацидоза. При механичната има локализирани, структурни нарушения на тъкани и органи. Понякога се наблюдава съчетание на двата вида травматизъм. Мозъчното увреждане е една от най-сериозните травми по време на раждането.

Към рубриката неуточнено мозъчно увреждане при родова травма принадлежат редица нарушения на мозъчната тъкан, чийто етиологията конкретно не може да се установи.

Клиничната картина e разнообразна. Може да включва:

  • нарушение в съзнанието – сомнолентност;
  • слаб сукателен рефлекс;
  • гърчове;
  • нарушена сърдечна дейност – брадикардия;
  • нарушение в дишането – апнея и други.

Диагнозата се поставя чрез КТ, ЕЕГ, неврологичен статус, трансфонтанелна ехография и други.

Диференциална диагноза се прави най-често с интракраниален кръвоизлив.

Лечението на неуточнено мозъчно увреждане при родова травма е симптоматично. Терапията включва:

  • кардио-пулмонална ресуститация;
  • кислородотерапия;
  • поддържане на водно-електролитното равновесие;
  • прилагане на манитол за мозъчния оток;
  • фенобарбитал при гърчови състояния.
3.5, 2 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО