Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Бременност, раждане и послеродов период Други акушерски състояния, некласифицирани другаде Смърт на майката като последица на пряка акушерска причина

Смърт на майката като последица на пряка акушерска причина МКБ O97

Смърт на майката като последица на пряка акушерска причина МКБ O97 - изображение

Смърт на майката, като последица на пряка акушерска причина се среща сравнително рядко.

Към смърт на майката, като последица на пряка акушерска причина принадлежи смърт от всякаква пряка акушерска причина, настъпваща една година или повече след раждането.

Факторите, които увеличават майчината смъртност могат да бъде преки или непреки.

Като цяло, има разлика между пряката и непряката смърт на майката. В първия случай тя е в резултат на усложнение на бременността, а във втория майчина смърт е при бременни с предшестващ или нововъзникнал здравен проблем, несвързани с бременността.

Според световната здравна организация най-честите причини за майчина смъртност са масивните кръвозагуби, инфекции, високо-кръвно налягане развиващо се по време или ниличие на такова преди бременността, емболизъм, сърдечно-съдови усложнения и други.

Голяма част от посочените причини за смърт майката, като последица на пряка акушерска причина се наблюдават непосредствено след раждането на детето или в първите дни след това.

Рядко се срещат причини, които да доведат до майчина смъртност в рамките на една година след раждането.

Най-честата причина за това е кардиоваскуларни усложнения, които се проявяват повреме на бременността и персистират след нейното приключване. 

2.5, 4 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО