Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Бременност, раждане и послеродов период Усложнения, свързани предимно с послеродовия период Усложнения в послеродовия период, некласифицирани другаде Остра бъбречна недостатъчност след раждането

Остра бъбречна недостатъчност след раждането МКБ O90.4

Остра бъбречна недостатъчност след раждането МКБ O90.4 - изображение

Остра бъбречна недостатъчност след раждането представлява състояние, което се среща относително рядко.

Към остра бъбречна недостатъчност след раждането принадлежи хепаторенален синдром съпровождащ раждането.

Хепаторенален синдром е обратимо състояние, което по своята същност представлява функционална бъбречна недостатъчност, която се дължи на намаляване на кръвотока и гломерулната филтрация при наличие на чернодробна патология.

Причини за остра бъбречна недостатъчност след раждането могат да бъдат:

Хемодинамични нарушения портална хипертония, артериална вазодилатация, малък ефективен кръвен обем.

Различни чернодробни заболявания и чернодробни увреждания причинени от заболявания проявяващи се по време на бременността.

Разграничават се два вида хепаторенален синдром:

  • Тип І- характеризира се с това, че бъбречната недостатъчност прогресира за по-малко от две седмици, креатининът нараства двукратно - над 220 mmol/l.
  • Тип ІІ- характеризира се с това, че бъбречната недостатъчност прогресира бавно, креатининът нараства около 135 mmol/l.

Клиничната картина при остра бъбречна недостатъчност след раждането (хепаторенален синдром) се характеризира с:

  • Наличие на остра прогресираща бъбречна недостатъчност - Олигурия се наблюдава в 80-100 % от случаите на хепаторенален синдром.
  • Чернодробна недостатъчност.
  • Липса на установими причини за бъбречна недостатъчност.
  • Липса на подобрение при увеличаване на интравазалния обем, олигурия, уринен осмолалитет надвишаващ плазмения и натрий в урината под 10mEq/l.

При болните с хепаторенален синдром могат да се наблюдават още асцит, хипотония, жълтеница и енцефалопатия. Обикновено бъбречна недостатъчност се развива успоредно с влошаване на чернодробната функция.

Диференциалната диагноза е необходимо да бъде направена между функционална и органична бъбречна недостатъчност.

Лечението при остра бъбречна недостатъчност след раждането не е лесна задача и се изразява в общи грижи и консервативна терапия. 

Прогнозата зависи от чернодробната функция. Смъртността е много висока - до 95% и обикновено се дължи на чернодробна недостатъчност или кървене.

2.8, 6 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Клинични пътеки