Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Бременност, раждане и послеродов период Усложнения, свързани предимно с послеродовия период Усложнения от анестезия в послеродовия период Кардиологични усложнения от анестезия в послеродовия период

Кардиологични усложнения от анестезия в послеродовия период МКБ O89.1

Кардиологични усложнения от анестезия в послеродовия период МКБ O89.1 - изображение

Кардиологични усложнения от анестезия в послеродовия период  са група заболявания, които могат да имат тежки последстевия за състоянието на болната. Към тази група спадат сърдечен арест и сърдечна недостатъчност, дължащи се на анестезия в послеродовия период.

Сърдечен арест  може да се дефинира като спиране на дейността на сърцето, липсата на доловим пулс, загуба на съзнание и липса дишане. Сърдечен арест, макар и рядко може да се наблюдава като кардиологично усложнение от анестезия в послеродовия период. Сърдечен арест може да протече като камерна тахикардия без пулс, камерно мъждене или асистолия.

Лечението на сърдечния арест се състои в прилагане на кардио-пулмонална ресусцитация, която има за цел да осигури оксигенация на кръвта и нейната циркулация. Ресусцитационните мероприятия са от изключителна важност и е необходимо те да бъдат започнати незабавно в първите минути на сърдечния арест.

Кардиологични усложнения от анестезия в послеродовия период включват и сърдечна недостатъчност. Сърдечна недостатъчност представлява състояние, което се характеризира с невъзможност на сърцето да изтласква необходимото количество кръв за задоволяване на метаболитните нужди на тъканите на организма.

Сърдечна недостатъчност, макар и рядко, може да се наблюдава като кардиологично усложнение от анестезия в послеродовия период. Причините за възникване на сърдечната недостатъчност могат да бъдат артериална хипертония, наличие на клапни пороци, ритъмни нарушения, вродени дефекти на сърцето и други.

Клиничната картина при сърдечна недостатъчност включва симптоми основно от страна на белите дробове като задух, кашлица, сухи свиркащи хрипове промени в ЕКГи други. За поставяне на диагнозата сърдечната недостатъчност основна роля играят анамнезата, клиничната картина, физикалните и инструментални прегледи. Съществено значение имат рентгенографията, електрокардиография (ЕКГ) и ехокардиография.

Лечението на този тип усложнения се състои в ограничение на физическите усилия, прилагане на медикаменти, които трябва да бъдат съобразени с наличната бременност. Прилагат се кардиотропни стимулатори, антиаритмична и антикоагулантна терапия.

3.3, 4 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО