Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Бременност, раждане и послеродов период Медицински грижи за майката, свързани със състоянието на плода и околоплодния мехур и възможни усложнения в хода на родоразрешаването Медицински грижи за майката при други установени или предполагаеми патологични състояния на плода Медицински грижи за майката при прекомерен растеж на плода

Медицински грижи за майката при прекомерен растеж на плода МКБ O36.6

Медицински грижи за майката при прекомерен растеж на плода МКБ O36.6 - изображение

Медицински грижи за майката при прекомерен растеж на плода са от изключително голямо значение, тъй като прекомерния растеж на плода се асоциира с някои патологични състояния, които могат да застрашат неговия живот.

Прекомерният растеж на плода води до фетална макрозомия.

Макрозомията се асоциира с увеличена честота на усложненията, както при майката, така и при плода по време на раждане.

Като макрозомен се определя всеки плод с телесна маса над 4000 грама, като в случаите, когато плодът е над 5000 грама се говори за гигантски плод.

Медицинските грижи за майката при прекомерен растеж на плода са задължителни предвид всички усложнения, които могат да настъпят.

Съществуват множество фактори, които имат значение за макрозомията като социално-икономически условия, ръст на родителите, нарушения във въглехидратния метаболизъм, срок на бременността, особености свързани с етническия произход и други.

Различават се два основни типа макрозомия:

  • Симетрична - всички параметри на плода са уголемени и съотношенията между тях са в нормални граници. Отношението на обиколката на главата на плода към коремната обиколка е в нормални граници. Причините за този вид макрозомия са генетични и конституционални.
  • Асиметрична макрозомия - наличие на променени съотношения между отделните параметри на плода. Обикновено размерите главата и крайниците остават в границите на нормата, докато на нарастването е предимно за сметка на гръдната и коремната обиколка. Най-честата причина е нарушение във въглехидратния метаболизъм.

Най-честите причини за макрозомия са нарушения във въглехидратния метаболизъм, които се наблюдават при диабет, наднормено тегло на майката, преносена бременност, възрастни мултипари, генетични фактори и други.

За диагнозата основно значение имат анамнезата за предшестваща бременност, при която плодът е бил с големи размери, клиничните и образни методи, които включват обиколката на корема, височината на фундус утери ехографско изследване.

Медицинските грижи за майката при прекомерен растеж на плода са от огромно значение предвид всички усложнения, които могат да настъпят по време на бременността и раждането.

Всяка бременна, която наближава термин има установен прекомерен растеж на плода е добре да бъде хоспитализирана и да бъде под наблюдение до настъпването на раждането.

Необходимо е да се направят всички предоператвни изследвания и консултации в случай, че се наложи спешно оперативно абдоминално родоразрешение.

Добре е максимално точно да се определят големината на плода и размерите на таза, за да се прецени до каква степен е възможно раждането да стане по вагинален път.

При установяване на прекомерен фетален растеж, който обикновено се проявя след 20 гестационна седмица е необходимо да се изследва кръвната захар и да се направи адекватна преценка на въглехидратния метаболизъм, което е добре да стане в болнична обстановка.

При установяването на гестационен или захарен диабет е необходимо консултация с ендокринолог, проследяване на състоянието и адекватен контрол на стойностите на кръвната захар предвид това, че тези състояния се асоциират с повишен риск от макрозомия и интраутеринна смърт на плода.

Проследяването на плода се осъществява чрез ежедневно извършване на КТЗ.

4.0, 2 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО