Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на дихателната система Болести на белия дроб, причинени от външни агенти Пневмокониоза, причинена от друга неорганична прах Бокситна фиброза (на белия дроб)

Бокситна фиброза (на белия дроб) МКБ J63.1

Бокситна фиброза (на белия дроб) МКБ J63.1 - изображение

Бокситна фиброза (на белия дроб) е прогресивна форма на белодробна пневмокониоза, причинена от продължително инхалиране на бокситни изпарения, които съдържат алуминиеви частици и силициев диоксид.

Заболяването обикновено се среща при работници, които участват в производството на боксит.

Натрупването на прахови частици в белия дроб води до пневмокониоза, която се проявява с пневмосклероза или т.нар. пневмофиброза. Белодробната фиброза е патологичен процес, водещ до разрастване на фиброзна тъкан, която нарушава нормалната белодробна структура. Нарушават се нормалните белодробни функции. Бокситната фиброза прогресира бавно и постепенно.

Първоначално, заболяването се проявява като алвеолит, а след това прогресира до емфизем. Пациентите могат да развият пневмоторакс и белодробен колапс. Началните симптоми са леки и включват бърза уморяемост и задух при физическо натоварване. С течение на времето се появява кашлица, която е суха и непродуктивна. Явява се предимно нощем. По-късно дишането става повърхностно и се появява задух и при покой.

Диагнозата се поставя на базата на анамнезата, физикалното изследване и клиничната картина. От инструменталните изследвания най-широко приложение намира рентгенографията на гръден кош. Използват се още КТ, функционални белодробни изследвания, бронхоскопия с бронхоалвеоларен лаваж.
Важно е заболяването да се диагностицира възможно най-рано и болният да бъде отстранен от вредната работна среда.

Лечението на бокситна фиброза (на белия дроб) включва:

  • Медикаменти — кортикостероиди, циклофосфамид, азатиоприн
  • Кислородотерапия — прилага се през цялото денонощие, само през нощта или само при извършване на физически упражнения
  • Белодробна рехабилитация — дихателни упражнения, специална диета, почивка в местности с подходящ климат
3.7, 6 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Бокситна фиброза (на белия дроб) МКБ J63.1

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО