Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на нервната система Болести на нервно-мускулния синапс и мускулите Myasthenia gravis и други увреждания на нервно-мускулния синапс Токсични увреждания на нервно-мускулния синапс

Токсични увреждания на нервно-мускулния синапс МКБ G70.1

Токсични увреждания на нервно-мускулния синапс МКБ G70.1 - изображение

Уврежданията на нервно-мускулния синапс засягат нервите, които контролират волевата мускулатура. Тези мускули са отговорни за движенията най-вече на горните и долните крайници.

Осъществяването на връзката между нервната система и мускулите на тялото става чрез синапси между аферентните нервни влакна и мускулните влакна (мускулните клетки). Невроните изпращат съобщения, които контролират мускулите. Когато нервните са увредени, комуникацията между нервната система и мускулите се нарушава. В резултат на това мускулите отслабват и атрофират. Мускулната слабост може да доведе до спазми, болки, както и ставни и двигателни проблеми. Понякога се нарушава функцията на сърцето и дихателната мускулатура.

Токсични увреждания на нервно-мускулния синапс се предизвикват от действието на различни видове невротоксини. Най-често тава са животински токсини или отрови, органофосфати, олово, етанол, глутамат азотен оксид, ботулинов токсин и др.

Действието на невротоксините се характеризира със способността има да инхибират контрола над йонните концентрации от двете страни на клетъчната мембрана или комуникацията между невроните в целия синапс. Токсините действат върху нервно-мускулния синапс, пресинаптично или постсинаптично. Общите механизми на увреждане включват блокиране на освобождаването на ацетилхолин в синапса, причинявайки по този начин парализа на мускулите.

Клиничната картина зависи от вида на токсина. Например отравянето с тетрахлорамоняк индуцира мускулна атрофия и мускулна слабост, поради инхибиране функцията на моторните неврони. Хлоротоксинът има способност да инхибира проводимостта на хлорните канали. Предизвиква парализа. Ботулиновият токсин инхибира освобождаването на ацетилхолин в нервно-мускулния синапс и предизвиква мускулна парализа. При засягане на дихателната мускулатура, настъпва смърт от задушаване. Тетановият токсин засяга инхибиторните предавания в нервно-мускулния синапс, което води до мускулна тетания. В последствие настъпва парализа на дихателната мускулатура и смърт от задушаване.

Диагнозата на токсични увреждания на нервно-мускулния синапс се поставя въз основа на клиничната картина и установяването на съответния токсин в кръвта. Електромиографията дава информация за нервно-мускулното провеждане.

Лечението е насочено към основната причина за увреждането. Прилагат се антидоти и антиоксиданти.

3.8, 4 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО