Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на нервната система Възпалителни болести на централната нервна система Бактериален менингит, некласифициран другаде Бактериален менингит, неуточнен

Бактериален менингит, неуточнен МКБ G00.9

Бактериален менингит, неуточнен МКБ G00.9 - изображение

Менингитът представлява възпаление на обвивките на мозъка - менингите.

Според етиологичния причинител менингитите се делят на две големи групи - бактериални и небактериални. В рубриката бактериален менингит, неуточнен са разгледани:

  • гноен менингит
  • пиогенен менингит
  • супуративен менингит

Етиологията на бактериалните менингити е разнообразна - в зависимост от сезона и възрастта на пациента има предоминация на различни бактериални причинители. През зимно-пролетния сезон преобладават менингококовите менингити. При новородените най-честият причинител е Хемофилус инфлуенца, при имунокомпрометирани лица - стафилококи, ентеробактерии, токсоплазми, след спленектомия - водещи са пневмококите.

Патогенезата на менингита, причинен от бактерии показва, че заболяването е най-често вторично в хода на друга бактериална инфекция. Пътят на проникване на инфекцията в нервната система може да бъде хематогенно дисеминиран, по съседство или директен.

Патоморфологичните промени показват възпалителен процес, обхващащ арахноидеата и меките мозъчни обвивки, който е най-добре представен по конвекситета на мозъка, където може да се види и гноен ексудат. Гноен ексудат може да се види и в мозъчните стомахчета, обхванати са и обвивките на гръбначния мозък. Ликворът е мътен, опалесциращ, с повишен брой клетки, често се открива самия причинител.

Клиниката на бактериалния менингит е с типично остро начало на общомозъчна и огнищна симптоматика, породени предимно от повишеното вътречерепно налягане и фокалните мозъчни промени. Налице е силно главоболие, повръщане, повишена температура до 38-40°С с втрисане, съзнанието е нарушено - от психомоторна възбуда до кома. Бързо се развива и синдром на менинго-радикулерното дразнене с хиперестезия, вратна ригидност, патологични рефлекси. Клиниката често е съпроводена с парези на черепномозъчните нерви - в зависимост от разположението на възпалителния ексудат.

При деца началото е често неспецифично - менингеалния синдром е невинаги добре изразен. Началото може да е с епилептиформени гърчове, налице е подчертана кожна хипестезия (детето изпищява при вземане на ръце), фонтанелата е бомбирана, пулсираща. Детето е унесено, сънливо, отказва да се храни, налице са симптоми на дихателна и сърдечно-съдова депресия.

Диференциална диагноза се прави с небактериален менингит - вируси, гъби, медикаменти, отравяния, мозъчни тумори, менингизъм (менингорадикулерно дразнене при различни инфекциозни и неинфекциозни заболявания без характерните ликворни промени).

Диагнозата се поставя след преглед от невролог. За верифициране на диагнозата е необходимо извършване на лумбална пункция, която показва повишено ликворно налягане, повишен брой левкоцити, а след микробиологична диагноза може да се установи и самия причинителя. Заедно с лумбалната пункция следва да се направи и хемокултура (посявка от кръвта). Като допълнителни изследвания се използват компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс, електроенцефалография.

Лечението на бактериален менингит, неуточнен се извършва задължително в болнична обстановка, в условията на интензивно наблюдение. Изборът на антибиотична терапия зависи от изолирания причинител и антибиограмата (проба за чувствителност на бактериите към антибиотика). Продължителността на лечението е средно 7-10 дни. При необходимост се прилагат мощни комбинации от няколко антибиотика. Симптоматично се прилагат осмотични диуретици - с цел намаляване на мозъчния оток, антипиретици - за намаляване на температурата, при гърчова симптоматика - антиконвулсанти.

Прогнозата е добра при навременно лечение. Необходимо е ликвидиране на първичното гнойно огнище.

4.5, 6 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Бактериален менингит, неуточнен МКБ G00.9

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО