Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Инфекции, предавани предимно по полов път Късен сифилис Асимптоматичен невросифилис

Асимптоматичен невросифилис МКБ A52.2

Асимптоматичен невросифилис МКБ A52.2 - изображение

Засягането на централната нервна система може да настъпи във всеки период от развитието на сифилиса и в днешно време е резултат на липса или неправилно проведено лечение.

Невросифилис се наблюдава в около 10% от нелекуваните пациенти от сифилис между 10 и 25 години след началото на инфекцията.

Диагнозата невросифилис е рядка напоследък, поради факта, че в ерата на пеницилина, изявите са неспецифични и често невросифилисът не дава характерни клинични прояви.

В хронологичен план пораженията се делят на:

  • ранен невросифилис - до 5 години от началото на болестта
  • късен невросифилис

Симптоматично изявеният невросифилис се изявява с неврологични и психични нарушения, заедно с промени в ликвора - плеоцитоза, повишено ниво на протеините, положителни серологични проби.

Асимптоматичен невросифилис се наблюдава обикновено в периода на ранния невросифилис.

Проявите на ранния невросифилис са менингит и менингоенцефалит. През фазите на спирохетемия трепонемите попадат в арахноидалното пространство, като засягат менингите, но невинаги това се изявява клинично. Тази форма на асимптомен менингит се развива около 8 - 10 месеца след началото на инфекцията и може да продължи 2-3 години.

Патоанатомичо се установява менингеален инфилтрат от лимфоцити, плазматични и полинуклеарни клетки.

Необяснимото главоболие, намалението на слуха и дискретните прояви на неврит на зрителния нерв са единствените данни, които могат да се отбележат, но тъй като са неспецифични, рядко насочват към търсене на сифилис.

Смята се, че асимптомния менингит е в основата на късните форми на невросифилиса, но това не е абсолютно задължително.

Практическата диагноза се основава на данните от лабораторните изследвания. Асимптомен менингит може да се открие само при насочено изследване на цереброспинален ликвор. Наблюдава се увеличение на клетките, слабо положителни белтъчни реакции, увеличен белтък и увеличени гама-глобулини.

Лечението на симптоматичния невросифилис се провежда с пеницилин (Penicillin) в продължение на 21 дни, заедно с неспецифична терапия.

3.3, 6 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Асимптоматичен невросифилис МКБ A52.2

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО