Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Хистология Специална хистология Устройство на ендокринната система Хистологично устройство на хипофизата

Хистологично устройство на хипофизата

Хистологично устройство на хипофизата - изображение

   Хипофизата се състой от два различни в структурно и функционално отношение дяла - предна и задна.

   Предният дял (аденохипофиза) се състой от три различни части: 

   A) Pars distalis - паренхимът й се състой от повлекла на ендокринни клетки, между които се наблюдава съеднителна тъкан. В зависимост от способността си да се оцветяват клетките на аденохопофизата се делят на:
 
   Хромофилни:
 

    - базофилни - срещат се поединично или на малки групички. Овални, сравнително големи клетки. Към тази група се числят клетките, които секретират тиреотропен, фоликулостимулиращ и лутеинизиращ хормон.

   - ацидофилни - овални клетки, с овални ядра. Тук се включват секретиращите пролактин и соматотропен хормон.

   Хромофобни - разнородна група клетки, които представляват около 50% от клетките на pars distalis.

   Б) Pars tuberalis - тънка иица от малки базофилни клетки.

   В) Pars intermedia - различни по големина кухини, изпълнени със серозна течност. Този лоб секретира меланоцитстимулиращ хормон.

   Задният дял е свързан с хипоталамуса, като изгражда хипоталамо-неврохипофизен апарат. В него се извършва синтез, транспортиране и отделяне на вазопресин и окситоцин. Тук се рзличават три зони: зона на синтез на неврохормони, която е съставена от две чифтни ядра в предния хипоталамус; зона на транспорт и зона на отдаване на хормоните в кръвта.

 

4.3, 3 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияФизиология