Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Хистология Специална хистология Устройство на нервната система Хистологично устройство на мозъчните обвивки

Хистологично устройство на мозъчните обвивки

Хистологично устройство на мозъчните обвивки - изображение

   Мозъчните обвивки са три.

   Твърда обвивка (dura mater). Тази обвивка е плътна и неразтеглива, изградена от съединителна тъкан. Срастнала е с черепните кости (в областта на главния мозък). Тази обвивка може да се разглежда като съставена от два преливащи се един в друг слоя: външен и вътрешен (lamina fibrosa externa et interna). При венозните синуси, те се раздвояват една от друга. Външният слой има много кръвоносни съдове и нервни влакна. Този слой всъщност изпълнява функцията ан периост на черепните кости. Вътрешният слой е изграден от плътна фиброзна съединителна тъкан. Твърдатда обвивка на гръбначния мозък е еднослойна, за разлика от тази на главния мозък (двуслойна).

   Пространството, оставащо между твърдата и паяжиновидната обвивка се нарича субдурално.

   Паяжиновидната обвивка (arachnoidea) покрива мозъка. Тя е съставена от фиброцити, влакна от колаген и еластин. От вътрешната й повърхност към подлежащата мека обвивка излизат повлекла, които образуват т. нар. цистерни.

   Субарахноидалното пространство е свързано с венозните синуси и мозъчните стомахчета. От арахноидеята водят началото си гъбоподобни израстъци, които достигат до венозните синуси. От вън тези израстъци са покрити от един слой ниски клетки. Чрез гореописаните структури се извършва оттичането на гръбначномозъчната течност във венозните синуси.

Меката мозъчна обвивка (pia mater) покрива мозъка. Изградена е от хлабава съединителна тъкан. С кръвоносните съдове тя навлиза в мозъка. Там, където са локализирани мозъчните стомахчета, тя участва в образуването на съдовия сплит. Последният е образуван в областта на третото и четвърто стомахче и отчасти стените на страничните стомахчета. Съдовият сплит е съставен от епителен слой и съединителнотъканна основа. Капилярит, които влизат в състава на богата капилярна мрежа са по-пропускливи от мозъчните. По повърхността на епителния слой се наблюдават микровили.

3.3, 6 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория