Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Хистология Специална хистология Устройство на нервната система Хистологично устройство на малкия мозък

Хистологично устройство на малкия мозък

Хистологично устройство на малкия мозък - изображение

   От вън малкия мозък е изграден от сиво мозъчно вещество, а от вътре от бяло.

   Повърхността му е с множество бразди, ограничаващи гънки. Като последните образуват т.нар. arbor vitae - дървото на живота.

   Кората на малкия мозък има три слоя:

    Външен - stratum moleculare - има два вида звездовидни клетки: едните са повърхностни, с малки размери, а другите са големи, разположени по-дълбоко. Аксоните на последните се разполагат по-дълбоко.

    Среден - stratum ganglionare - изграден от един вид клетки (на Пуркиние). От горният им полюс излизат 2-3 дендрита, разклоняващи се дървовидно. Аксоните им напускат кората на малкия мозък и завършват в nucleus dentatus.

   Вътрешен - stratum granulosum - в този слой има най-много неврони. Изграден е от гъсто разположени зърнести клетки, които са два основни типа - малки и големи. Дендритите на малките се разклоняват и образуват характерни фигури, подобни на птичи крак. Невроните на малките зърнести клетки достигат молекулярния слой, разклоняват се Т-образно и се насочват успоредно на оста на folia cerebelli, като образуват синапсни контакти с дендритите от клетките на Пуркиние. Големите зърнести клетки granuneurocyti magni, са различни по големина и са представени от три типа звездовидни клетки и вретеновидни клетки на Golgi.

   Бялото вещество е съставено от снопчета миелинизирани нервни влакна от различен произход.

 

2.8, 4 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория