Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Хистология Специална хистология Устройство на дихателната система Хистологично устройство на ларинкса и трахеята

Хистологично устройство на ларинкса и трахеята

Хистологично устройство на ларинкса и трахеята - изображение
   Гръклянът (ларинкс) е част от трахеята, която свързва глътката с трахеята. 

   Стената на гръкляна е образувана от три обвивки: лигавица, фиброзно-хрущялна обвивка и адвентиция. В по-голямата част от лигавичната повърхност епителът е еднослоен, многореден, призматичен, ресничест. Предните повърхности на ларинкса и предната част на гласните връзки са изградени от многослоен невроговен епител.

   В проприята на ларикса има голямо количество лимфни фоликули и ретикуларни влакна. В хлабавата съединителна тъкан на ларингеалната лигавица се разполагат слузни и тубулоацинозни жлези, които се разполагат предимно в предната половина на органа. Проприята на ларинкса преминава в съединителната тъкан на перихондриума и на междухрущялните мембрани.

   Фиброзно-хрущялната обвивка на гръкляна е изградена от няколко хрущяла, които му осигуряват постоянна форма и свободен път за преминаващия въздух.

   Трахеята осигурява придвижването на въздуха от ларинкса към белия дроб. Стената й се състой от лигавица, фиброзно-хрущялен слой и адвентиция.

   Lamina epithelialis mucosae се изгражда от еднослоен многореден призматичен ресничест епител, като всяка покривна епителна клетка има по няколкостотин подвижни реснички. Ресничките се движат вълнообразно в посока към ларинкса. С това си движение те избутват навън слузния секрет и полепналите в него прашинки.

   Lamina propria mucasae е добре развита и съдържа значително количество еластинови влакна.

   Полупръстени от хиалинен хрущял изграждат средния слой на трахеалната стена. На мястото на прекъсването на хрущялните пръстени се разполага мускулна тъкан.

   Проприята на трахеята преминава в надхрущялницата на пръстените и в съединителнотъканните връзки между тях.

3.5, 4 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория