Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Хистология Специална хистология Устройство на нервната система Хистологично устройство на крайния мозък

Хистологично устройство на крайния мозък

Хистологично устройство на крайния мозък - изображение
   Кората на крайният мозък при човека е шестслойна. Между отделните слоеве не съществува рязко изразена граница, но в различните слоеве преобладават различни по вид клетки.

   Разглеждани в посока от вън на вътре, слоевете са:

   Молекулярен слой - най-повърхностен и най-постоянен. Открива се във всички области на кората на крайния мозък. Изграден е от нарядко разположени малки неврони с различна форма. Невритите им са разположени успоредно на повърхността и не напускат слоя.

   Външен слой - много добре развит в постцентралната област. Има малки, гъсто разположени неврони (зърнести или пирамидни). Част от аксоните на последните се насочват към бялото вещество, а дендритите им - към молекулярния слой.

   Външен пирамиден слой - най-широкия слой. В него има малки пирамидни клетки, които в дълбочина нарастват по размери. От върха на перикариона излизат дендрити, които се разклоняват в повърхностните слоеве на кората.

   Вътрешен зърнист слой - най-непостоянен и вариращ в различните зони. Съдържа малки зърнисти и звездовидни клетки.

   Вътрешен ганглионарен слой - слой на гигантските пирамидни клетки на Бетц. Перикарионът има размери около 80 до 120 микрометра. От върховата му част излизат дендрити, които се разклоняват в повърхностните слоеве на кората. От основата му излиза аксон, който напуска кората. Дълбоко разположените нервни клетки взимат участие в изграждането на мазолестото тяло.

   Мултиформен слой - изграден е от конусовидни и вретеновидни клетки с малки размери, чиито аксони навлизат в бялото мозъчно вещество, а дендритите им достигат молекулярния слой.

2.3, 3 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория