Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Хистология Специална хистология Устройство на нервната система Хистологично устройство на гръбначния мозък

Хистологично устройство на гръбначния мозък

Хистологично устройство на гръбначния мозък - изображение

   При възрастен човек гръбначния мозък има дължина около 40 см. Диаметърът в различните му части варира. Гръбначният мозък се разделя на две симетрични половини от две дълбоки бразди.

   От вън гръбначиният мозък е изграден от бяло мозъчно вещество. Вътрешността му е заета от сиво мозъчно вещество.

   Бялото мозъчно вещество е съставено от надлъжно вървящи снопове от миелинизирани нервни влакна.

   Сивото мозъчно вещество е разположено симетрично от двете страни на централния канал на гръбначния мозък. Двете половини са свързани симетрично чрез напречна връзка. Като всяка половина притежава преден рог, заден рог и преходна част. В гръдната област се наблюдава и страничен рог.

    Задният рог е по-тесен, по-дълъг, достигащ повърхността при задната надлъжна бразда. Съдържа два вида неврони - снопови и свързващи. Първите дават влакна за възходящите пътища в сноповете на бялото вещество, а вторите изпълняват асоциативна фукнция. Невроните на задния рог са организирани в няколко групи. Във върха му се намира substantia gelatinosa, която е съставена от малки асоциативни неврони. В средата му се намира nucleus proprius, а в основата му - nucleus thoracicus.

   Предния рог е по-широк и по-къс от задния. В него има много мултиполярни клетки - коренчеви, които са и най-големите клетки на гръбначния мозък. Различават се две групи ядра - медиална и латерална. Първата инервира мускулите на трупа, а втората - на крайниците и е развита добре най-вече в шийните и поясние сегменти. Коренчевите клетки са моторни соматични неврони. Те се подразделят на три групи: алфа, гама и интероневрони. Освен описаните неврони в сивото вещество се наблюдават два типа глиални клетки - протоплазмени и фиброзни астроцити и олигодендроцити.

   В страничните рога се съдържат вегетативни неврони - I гръден - II поясен сегмент - централната част на симпатиковия отдел на вегетативната нервна система, а при II и III сегмент се локализират парасимпатикови неврони. Техните аксони влизат в състава на преднокоренчевите нервни влакна и като rami communicantes albi напускат гръбначния мозък.

3.0, 3 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория