Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Хистология Обща хистология Мускулна тъкан Скелетна мускулна тъкан

Скелетна мускулна тъкан (Textus muscularis striatus s. skeletalis)

Скелетна мускулна тъкан (Textus muscularis striatus s. skeletalis) - изображение

   Тази мускулна тъкан произлиза от мезобласта и е съставена от напречнонабраздени мускулни клетки. Цитоплазмата на тези клетки се нарича саркоплазма, плазмалемата - сарколема, митохондриите - саркозоми и т.н.
   Клетките на напречнонабраздената мускулна тъкан са синцитиум, образуван от слели се миобласти.  

   Ядрата са многобройни и с елипсовидна форма. Броят им често е над 100.
   По цитоплазмената повърхност на базалната мембрана се намира дистрофин-гликопротеинов комплекс, който има стабилизираща роля. При увреждането на този комплекс се развиват мускулни дистрофии.


   Краищата на напречнонабраздените мускулни клетки изграждат мускулно-сухожилна връзка.
   Съществува и друго име на напречнонабраздената мускулна клетка - мускулно влакно. За тези клетки не е характерно деленето като начин на нарастване на обема на даден мускул. Последното става възможно благодарение на увеличаването на обема на мускулните клетки.
   При възрастните индивиди съществува малко количество миобласти. Те се активират от специфични стимули и подпомагат пролиферацията и репарацията на увредената мускулна тъкан. Тази тяхна регенеративна възможност е ограничена.

   В напречнонабраздените мускулни клетки протеините с най-голяма важност са: миозин, актин, тропомиозин и тропонин.


   Миофибрилите заемат около 85-90% от обема на мускулното влакно. Те са с цилиндрична форма и се разпростират по дължината на клетката. В една клетка те могат да достигнат 2500-3000.
   При надлъжни срезове клетките на скелетната мускулна тъкан имат напречна набразденост (редуващи се светли и тъмни ивици).
   Миофибрилите са изградени от саркомери. Всеки саркомер е изграден от актинови и миозин II филаменти, като представлява участък от миофибрилата, разположен между две Z линии.
   При извършване на мускулно съкращение актиновите и миозинови филаменти се приплъзват едни спрямо други.


   Актиновите филаменти са изградени от две вериги глобуларни молекули, образуващи двойни спирали. Тези филаменти се свързват с регулаторните белтъци - тропомиозин и тропонин.


   Тропонинът е комплекс от три полипептида.


   Тропомиозинът е тънка и дълга поларна молекула.


   Миозиновите филаменти имат молекула с двойна глава.


   Могат да бъдат разграничени два вида мускулни влакна:


   - червени или бавни оксидативни влакна - характерно за тях е, че имат повече миоглобин, саркоплазма липиди и митохондрии. Тези влакна се уморяват по-бавно. Контрактилността им също е по-бавна. Благодарение на тях се извършват бавни, дълготрайни съкращения.


   - бели или бързи гликолитични влакна - имат силно развит ендоплазмен ретикулум, по-голямо количество гликоген, по-малко липидни капки, по-малко миоглобин от червените мускулни влакна. Характерно за тях е високото ниво на аеробна ензимна активност. Тези влакна са с по-голяма уморяемост и по-бърза контрактилност.

 


2.5, 4 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория