Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Цитология Немембранни органели Рибозоми

Рибозоми

Рибозоми - изображение

   Рибозомите са изградени от рибонуклеопротеини и функцията им е свързана със синтеза на белтъци.

   Рибозомите са съставени от две субединици - голяма и малка. Една рибозома е активна, когато голямата и малката й субединица са свързани.
Рибозомите са изградени от белтъци иРНК в равни количества, както и някои йони: Mg2+, Ca2+ , вода и рибонуклеаза (ензим).
   Различават се два вида рибозоми - свързани и свободни.
   Свързаните са закрепени с голямата си субединица по външната мембранна повърхност на ГЕР или на ядрената обвивка. Те продуцират секреторни белтъци - Ig, хормони и други.
   Свободните рибозоми са единични или на групи от 5-9 (полизоми). Свободните рибозоми продуцират белтъци за самата клетка.

 

3.3, 8 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория