Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Цитология Основни процеси в клетките Реактивност и движение на клетките

Реактивност и движение на клетките

Реактивност и движение на клетките - изображение

   Клетките могат да се изменнят под влиянието на факторите на околната среда.

   Като дразнители могат да се определят променените условия като температура, светлина, звук, електричество и т.н. Реактивност на клетките се дефинира като способността да реагират на изменените условия на околната среда, при което те реагират с възбудимост, дразнимост или други реакции.


   Всички клетки са способни да извършват движение, което при подвижните клетки бива - положително (привличане) и отрицателно (отблъскване). Ако движението е предизвикано от химическо вещество, то се означава като хемотаксис, ако е от светлина - фототаксис и т.н.
   Движението при прокариотите се извършва с помощта на реснички и камшичета, като съществуват и различни други механизми за осъществяване на клетъчното движение.


   При амебовидното движение клетката се премества с помощта на временни цитоплазмени издавания, които са наречени псевдоподи. Самото движение се извършва от актинови и миозинови нишки. Използвайки амебовидното движение в организма се придвижват белите кръвни клетки, фибробластите и др.
   Други клетки могат да се придвижват с помощта на камшичета, като при това движение се извършва за сметка извиването на аксонемата им. При липса или дефект в кашичетата на клетките, се развиват различни патологии.
   Мускулно движение - за извършването му са необходими актинови и миозинови филаменти.


   При клетки, които не могат да се движат - движение също се осъществява, само че в цитоплазмата им. Като по този начин се придвижват определените клетъчни органели за осъществяване на клетъчното делене.

 

4.3, 4 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория