Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Цитология Мембранни органели Лизозоми

Лизозоми (Lysosomes)

Лизозоми (Lysosomes) - изображение

   Лизозомите са сферообразни, с елипсовидни или с неправилна форма структури. В много случаи в матрикса им се срещат части от цитоплазма, което се обяснява с основната им функция - да разграждат попадналите в клетката високомолекулни съединения или увредените части на клетката.


   Една от най-характерните черти на лизозомите е наличието в тях на голям брой различни хидролитични ензими и мембрана, която не се уврежда от действието им. В изграждането на лизозомалната мембрана влизат няколко вида протеини: свързани с мембраната, интегрални и мембранни протеини. Срещат се и транспортни протеини, чиято функция е пренасянето в посока към цитоплазмата/от цитоплазмата на молекули с различен състав.
   Процесите, които се извършват в лизозомите са:

- хетерофагия - разграждане на бактерии, клетъчни части и други продукти;

- автофагия - разграждане на увредените структури на клетката;

- екзоцитоза - отделяне на ензими, необходими за извършването на извънклетъчни литични процеси.


   Могат да се отдиференцират два типа лизозоми: първични - те се отделят от апарата на Голджи и по форма са сферични. Те не съдържат структури за разграждане; вторични лизозоми - образуват се от сливането на първичните лизозоми с фагозоми, като във вторите се съдържа материала, който ще бъде разграден. Тези лизозоми са с неправилна форма.

3.5, 11 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория