Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Цитология Основни процеси в клетките Жизнен цикъл на клетката

Жизнен цикъл на клетката

Жизнен цикъл на клетката - изображение

   Клетъчният жизнен цикъл представлява поредица от процеси, благодарение на които се осъществява растежа и деленето на клетките. При различните клетъчни видове този цикъл е с различна продължителност. Два основни компонента формират жизнения цикъл на клетките - интерфаза и митоза.


   Интерфазата има три периода.
G1 - наречен още пресинаптичен. Започва след завършването на митозата. Характерно за него е бързото нарастване на цитоплазмата, подготовка за синтез на ДНК, синтез на ензими. През G1 периода се отстраняват много ракови клетки. По продължителност този период е най-дългия.
S - в този период се синтезират ДНК и хистоните, реплицира се ДНК.
G2 - това е постсинтетичния период и е най-кратък. Образува се делителното вретено и се натрупва енергия за протичането на митозата. Характерно е намаление на белтъчния синтез.
Съществува един допълнителен период, наречен G0, в който някои клетки постъпват след като излязат от G1. Попаднали в този период клетките са в състояние на покой и могат да останат в него за продължително време (години), след което се включват отново в клетъчния цикъл. Възможните причини, поради които клетките постъпват в G0 са: сигнал за диференциация, започващ процес на остаряване, клетъчна смърт и други.
   Деленето на клетките е тяхно основно свойство. За 24 часа се извършват около 1012 клетъчни деления.
Правилното контролиране на клетъчния цикъл и отстраняване на допуснатите грешки се осъществява в няколко контролни пункта. Първият от тях е контролен пункт G1 - ако клетката е с необходимата големина и ДНК не е увредена - клетъчния цикъл може да продължи и да се премине към S период. В края на последния се осъществява нова контрола, целяща да установи дали има увреда в ДНК. В периода между G2 и интерфазата се проверява дали правилно се е реплицирала ДНК. Пред метафазата се извършва четвъртия по ред контролен пункт, последван от анафазния (през анафазата), където се следи правилното разположение на хромозомите и оформяне на делителното вретено. Последният контролен пункт - шести е в периода на телофазата, където се следи за правилното разпределение на хромозомите.
   Ако бъде констатирано отклонение от нормата в някой от тези контролни пунктове, клетъчния цикъл спира.

3.1, 9 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияФизиология