Начало Медицинска енциклопедия Фармакологични групи РАЗНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ РАДИОФАРМАЦЕВТИЧНИ СРЕДСТВА (V10)

ТЕРАПЕВТИЧНИ РАДИОФАРМАЦЕВТИЧНИ СРЕДСТВА (THERAPEUTIC RADIOPHARMACEUTICALS) | ATC V10

THERAPEUTIC RADIOPHARMACEUTICALS | V10

ТЕРАПЕВТИЧНИ РАДИОФАРМАЦЕВТИЧНИ СРЕДСТВА (THERAPEUTIC RADIOPHARMACEUTICALS) | ATC V10

Терапевтични радиофармацевтични средства са група лекарствени препарати, които съдържат радиоактивни частици, наречени изотопи. Те могат да бъдат прилагани интравенозно, приемани перорално или поставени в коремни кухини. В зависимост от лекарството и пътят на въвеждане, радиоактивните частици достигат до различни части на тялото, където повлияват туморни клетки или облекчават симптомите на злокачествените заболявания. Те излъчват радиация, най-вече под формата на алфа или бета-частици, които се насочват към засегнатите области. Приложението на терапевтични радиофармацевтични средства трябва да става в лечебно заведение и под лекарско наблюдение.

3.4, 5 гласа

ATC ПОДГРУПИ

V10 ТЕРАПЕВТИЧНИ РАДИОФАРМАЦЕВТИЧНИ СРЕДСТВА THERAPEUTIC RADIOPHARMACEUTICALS

КОМЕНТАРИ КЪМ ТЕРАПЕВТИЧНИ РАДИОФАРМАЦЕВТИЧНИ СРЕДСТВА