Начало Медицинска енциклопедия Фармакологични групи СЕНЗОРНИ ОРГАНИ (S)

СЕНЗОРНИ ОРГАНИ (SENSORY ORGANS) | ATC S

SENSORY ORGANS | S

СЕНЗОРНИ ОРГАНИ (SENSORY ORGANS) | ATC S

Сензорните органи представляват периферни нервни прибори- рецептори и различни по сложност спомагателни образувания. Органът на зрението и органът на слуха са най-сложно устроени. Върху сензорните органи действат различни фактори на околната среда, които са строго индивидуални за всеки орган- светлинни лъчи, звукови вълни, химични вещества в течно и газообразно състояние, механични и термични агенти. Те осъществяват връзката между външната среда и организма и поради това се наричат екстерорецептори.

Чрез сензорните органи организмът възприема само определени страни от измененията в околната среда. При човека окото възприема електромагнитни вълни с определена дължина на вълната. Органът на слуха възприема въздушни трептения с честота в определени граници. Органът на вкуса и обонянието възприемат дразнения от определени химични вещества в определена концентрация. Дразненията, възприемани от сетивните органи, са единствения източник на нашите представи за околната действителност.

2.1, 9 гласа

ATC ПОДГРУПИ

S СЕНЗОРНИ ОРГАНИ SENSORY ORGANS

ПРОДУКТИ ОТ ГРУПА СЕНЗОРНИ ОРГАНИ (SENSORY ORGANS) | ATC S (S)

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ СЕНЗОРНИ ОРГАНИ