Начало Медицинска енциклопедия Фармакологични групи МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНА СИСТЕМА МИОРЕЛАКСАНТИ (МУСКУЛНИ РЕЛАКСАНТИ) МИОРЕЛАКСАНТИ (МУСКУЛНИ РЕЛАКСАНТИ) С ПЕРИФЕРНО ДЕЙСТВИЕ Други миорелаксанти (мускулни релаксанти) с периферно действие ботулинов токсин (M03AX01)

ботулинов токсин (botulinum toxin) | ATC M03AX01

botulinum toxin | M03AX01

ботулинов токсин (botulinum toxin) | ATC M03AX01

Ботулинов токсин се синтезира и отделя от специфичен вид бактерии, наречени Clostridium Botulinum. В природата те съществуват единствено в безкислородна среда. Познати са няколко типа ботулинов токсин: A, B, C, D, E, F и G. За медицински цели се използва главно тип A и много рядко тип B.

Показания: като допълнение към физиотерапия за намаляване спастичността на горен крайник след мозъчен инсулт при възрастни, където снижаването на спастичността се очаква да доведе до значително подобрение на пациента. Динамична деформация тип еквинос на стъпалото при амбулаторно болни с детска церебрална парализа на две или повече години само в специализирани болнични центрове със съответно обучен персонал. Спастичен тортиколис при възрастни. Блефароспазъм при възрастни. Лицев хемиспазъм при възрастни. Аксиларна хиперхидратоза при възрастни.

Противопоказания: свръхчувствителност към медикамента или някое от помощните му вещества.

Нежелани лекарствени реакции: невралгична амиотрофия, сърбеж, кожни обриви, обща слабост, умора, грипоподобни синдроми, болка, посиняване в мястото на инжектиране, дисфагия, слабост на мускулите на горен крайник, инцидентни наранявания, падания, диария, слабост на мускулите на долен крайник, инконтиненция, абнормна походка, главоболие, дисфония, двойно виждане, замъглено виждане, слабост на лицевите мускули, пареза на лицевия нерв, птоза, сухота в очите, сълзене, офталмоплегия.

Фармакодинамика: комплексът токсин-хемаглутинин от Clostridium botulinum тип A блокира периферната холинергична трансмисия на невромускулните свързвания чрез пресинаптично въздействие върху участъците проксимално на отделянето на ацетилхолин. Токсинът действа върху нервните окончания за потискане на тези прояви, които се провокират от Ca+, което е най-силно изразено при освобождаването на медиатор. Той не засяга постганглионарната холинергична трансмисия или постганглионарната симпатикова трансмисия. Действието на токсина включва първоначално бързо и активно свързване с пресинаптичната нервна мембрана. След това токсинът се разпространява, пресича пресинаптичната мембрана, но не предизвиква поява на парализа. Накрая токсинът потиска отделянето на ацетилхолин чрез нарушаване на Ca+ - зависимите механизми на отделяне на ацетилхолин, при което намалява потенциала на крайните нервни окончания и предизвиква парализа.

Лекарствени взаимодействия: лекарства, които засягат нервно-мускулната трансмисия, като аминогликозидни антибиотици, трябва да се използуват с повишено внимание.

Дозов режим: преди употреба се консултирайте с лекар, който ще определи необходимата за вас доза.

Достъп до пациента: с рецепта.

3.3, 4 гласа

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ботулинов токсин (botulinum toxin) | ATC M03AX01 (M03AX01)

  • Силно клинично значими взаимодействия (88)
  • Умерено клинично значими взаимодействия (354)
Виж подробно всички ›

КОМЕНТАРИ КЪМ ботулинов токсин