Начало Медицинска енциклопедия Фармакологични групи АНТИНЕОПЛАСТИЧНИ И ИМУНОМОДУЛИРАЩИ СРЕДСТВА АНТИНЕОПЛАСТИЧНИ СРЕДСТВА ДРУГИ АНТИНЕОПЛАСТИЧНИ СРЕДСТВА Моноклонални антитела ниволумаб (L01XC17)