Начало Медицинска енциклопедия Фармакологични групи ДЕРМАТОЛОГИЧНИ СРЕДСТВА АНТИСЕПТИЦИ И ДЕЗИНФЕКТАНТИ АНТИСЕПТИЦИ И ДЕЗИНФЕКТАНТИ Други антисептици и дезинфектанти (D08AX)

Други антисептици и дезинфектанти (Other antiseptics and disinfectants) | ATC D08AX

Other antiseptics and disinfectants | D08AX

Други антисептици и дезинфектанти (Other antiseptics and disinfectants) | ATC D08AX

Други антисептици и дезинфектанти се отличават с напълно липсваща или незначителна избирателна токсичност. Затова те се прилагат предимно профилактично като средства, предотвратяващи развитието на различни инфекции.

Антисептиците са група препарати, които разрушават вегетативните форми на микроорганизмите или спират развитието им, но не влияят на бактериалните спори. Върху клетките на макроорганизма в терапевтични концентрации действат слабо, поради което се използват за обеззаразяване на кожата и лигавиците. Една група антисептици имат бактерицидно действие – умъртвяват бактериалните клетки веднага при влизане в контакт с тях. Друга група действат бактериостатично – разстройват жизнените процеси и размножителните функции на бактериалните клетки, с което прекъсват по-нататъшното им развитие и размножаване.

Дезинфектантите разрушават всички форми на микроорганизмите, но увреждат живите тъкани, а и в известна степен - и околната среда. Използват се за обеззаразяване на помещения, инструменти, контактни очни лещи, дрехи, бельо, вода, екскрети, урина, фекалии и други. Някои препарати (например формалин) се използват за консервиране на тъкани в хистологичната, анатомичната и патологоанатомичната практика. Дезинфектанти могат да бъдат: алкохоли, алдехиди, окислители, феноли и други. Ендопротеините на бактериите са най-устойчиви на дезинфектантите. Повечето дезинфектанти са силно – токсични, но има микроорганизми, които могат да придобият устойчивост срещу тях.

3.9, 8 гласа

ATC ПОДГРУПИ

D08AX Други антисептици и дезинфектанти Other antiseptics and disinfectants

ПРОДУКТИ ОТ ГРУПА Други антисептици и дезинфектанти (Other antiseptics and disinfectants) | ATC D08AX (D08AX)

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ Други антисептици и дезинфектанти