Начало Медицинска енциклопедия Симптоми Тромбофилия

Тромбофилия

Тромбофилия: представлява аномалия на кръвосъсирването, която увеличава риска от образуване на тромбоза.

Тромбофилията може да се дължи на:

 • Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм - активирана протеин С резистентност, антикардиолипинов синдром, антитромбин ІІІ дефицит, дефицит на фактор XII, хемоглобин SC болест, увеличени нива на хомоцистеин, хиперпротромбиненемия 20210G-A, пароксизмална нощна хемоглобинурия, плазмогенен дефицит, полицитемия, придобита тромбоцитения, протеин S дефицит, протеин C дефицит, сърповидно-клетъчна анемия.
 • Странични ефекти от прием на медикаменти - продукти съдържащи аспаргиназа, бевацизумаб, ципротерон, комбинирани орални контрацептиви, диетилстилбестрол, еритропоетин, етинилестрадиол, фосфестрол, гранулоцит колония стимулиращ фактор, хормонално заместителна терапия, полиестрадиол, ралоксифен, тамоксифен, транексамова киселина.
 • Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан - болест на Бехчет (Behcet's disease), нодозен полиартрит
 • Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата - въглехидратно-дефицитен гликопротеин тип синдром 1b, цистатионин дефицит бета-синтаза, хипернатриемия, диабетна некетогенна хиперосмоларна кома, прекален пълнота.
 • Автоимунни болести - синдром на Хюз-Стовин (Hughes-Stovin syndrome), системен лупус еритематозус.
 • Новообразувания - глюкагоном, паранеопластичен синдром.
 • Външни фактори - имобилизация.
 • Усложнения от терапевтични и хирургични интервенции - инфекция от катетър, хирургични усложнения.
 • Вродени аномалии, деформации и хромозомни аберации - синдром на Клайнфелтер (Klinefelter syndrome).
 • Болести на пикочо-половата система - нефротичен синдром, овариален хиперстимулационен синдром, хронична бъбречна недостатъчност.
 • Други - бременност, пушене.
3.2, 5 гласа

СВЪРЗАНИ СИМПТОМИ

КОМЕНТАРИ КЪМ СИМПТОМА