Начало Медицинска енциклопедия Симптоми Симптоми, свързани с дишането

Симптоми, свързани с дишането

Симптоми, свързани с дишането: състояния, протичащи с признаци на диспнея (затруднено дишане), тахипнея (учестено дишане), хипопнея (повърхностно дишане), хиперпнея (дълбоко дишане) и апнея (липса на дишане). Състоянията, свързано с дишането са животозастрашаващи.

Симптомите, свързани с дишането могат да бъдат свързани с:

  • Болести на дихателната система - хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), астма, белодробен емфизем, пневмония, хроничен бронхит, берилиоза, пневмоторакс.
  • Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини - попадане на чуждо тяло във въздухоносните пътища, анафилаксия.
  • Инфекциозни и паразитни болести - туберкулоза.
  • Психични и поведенчески разстройства - паническа атака.
  • Болести на органите на кръвообращението - инфаркт, сърдечна недостатъчност, белодробна емболия, аневризма и дисекация на аортата, кардиомиопатия, перикардит, белодробна хипертония.
  • Болести на храносмилателната система - ахалазия, Баретов хранопровод (Barrett's esophagus).
  • Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм - анемия.
  • Симптоми, признаци и отклонения от нормата - плеврит.
  • Новообразувания - левкемия, рак на белия дроб.
  • Вродени аномалии, деформации и хромозомни аберации - коарктация на аортата.
3.8, 8 гласа

СВЪРЗАНИ СИМПТОМИ

Синоними симптоми (1)+

КОМЕНТАРИ КЪМ СИМПТОМА