Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини Последици от травми, отравяния и други въздействия на външни причини Последици от травми на горен крайник Последици от открита рана на горен крайник

Последици от открита рана на горен крайник МКБ T92.0

Последици от открита рана на горен крайник МКБ T92.0 - изображение

Откритата рана е вид нараняване, което се случва сравнително бързо и при които е нарушена целостта на покривните тъкани. Освен нарушаване целостта на покривния епител, в различна степен има увреждане на подлежащите тъкани. Винаги е налице кървене, което може да бъде манифестно - външно или скрито.

Класификацията на открити рани, спадащи към последици от открита рана на горен крайник, е следната:

 • контузна рана на горен крайник
 • порезна рана на горен крайник
 • посечна рана на горен крайник
 • прободна рана на горен крайник
 • разкъсна рана на горен крайник
 • разкъсно-контузна рана на горен крайник
 • огнестрелна рана на горен крайник

Порезната рана на горен крайник се причинява от остри режещи предмети с малка маса. Те се характеризират с обилно кръвотечение от зеещите прерязани съдове, с подчертана болезненост.

Посечнаата рана се причинява от тела с голяма маса и остър режещ ръб. Кървенето при нея обикновено е слабо, но в някои случаи може да бъде и обилно поради голям брой прерязани съдове. Посечната рана на горен крайник има белези на порезна и контузна рана.

Контузната рана се причинява от удар с тъп, твърд предмет и е с неправилна форма. В някои случаи контузните рани се съчетават със сериозни поражения на тъканите в дълбочина - големи хематоми, счупвания на кости и други. Кръвотечението при тях е оскъдно поради размачканите съдове. Пострадалите са в болкови шок. В контузните рани има благоприятни условия за развитие на инфекция, поради девитализираните тъкани, примесени със съсиреци и възможността за развитие на вторични некрози.

Разкъсната рана се отличава от контузната по направлението на действие на травмиращия агент. Кървенето е по-обилно от това, което обичайно се наблюдава при контузната рана.

Разкъсно-контузната рана на горен крайник съчетава белезите на горните две. Клинично се характеризира със силна и продължителна болка, необилно кървене. Условията за развитие на инфекция при този вид рана са още по-благоприятни.

При прободната рана обикновено има слабо кървене поради премачкване на съдовете и тромбозиране. Поради лесната възможност за прекратяване на достъпа на кислород вътре в раната и оставане на чужди тела в нея възможността за развитие на инфекция е голяма.

Огнестрелната рана представлява балистично нарушение на целостта на кожата и подлежащите тъкани, причинено то механичен агент. Вследствие на постъпателното движение на куршума настъпва смачкване и разкъсване на тъканите по хода на траекторията му. Огнестрелната рана се характеризира с наличие на входно отвърстие, раневи канал и изходно отвърстие. Около входната рана може да се наблюдават различна по степен обгаряне, татуаж, подкожен емфизем.

Последици от открита рана на горен крайник могат да бъдат:

 • инфекция
 • целулит
 • деформация
 • свръхрастеж на съединителна тъкан (образуване на келоиди)
 • гангрена
 • кървене
 • сепсис
 • тетанус
 • фатално инфекция на нервна система

Съдовото увреждане може да доведе до намалена циркулация (исхемия) и смърт тъкан (некроза), която изисква ампутация на засегнатия горен крайник. Открита рана, която включва увреждане на нерв може да бъде усложнена от временна или постоянна загуба на чувствителност или функция на засегнатия крайник. Травма, която не е свързана с директно увреждане на нерв може да доведе до забавяне на участието на нервната система (рефлексна дистрофия).

Цялостното лечение при последици от открита рана на горен крайник зависи от вида, причината и дълбочината на раната. В по-тежки случаи се налага хирургично лечение.

4.0, 8 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО