Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Бременност, раждане и послеродов период Усложнения на раждането и родоразрешаването Раждане и родоразрешаване с усложнения от страна на пъпната връв Раждане и родоразрешаване с други усложнения от страна на пъпната връв

Раждане и родоразрешаване с други усложнения от страна на пъпната връв МКБ O69.8

Раждане и родоразрешаване с други усложнения от страна на пъпната връв МКБ O69.8 - изображение

Раждане и родоразрешаване с други усложнения от страна на пъпната връв включва възпаление и тумори на пъпната връв.

Към раждане и родоразрешаване с други усложнения от страна на пъпната връв принадлежи възпаление на пъпната връв.

Възпалението на пъпната връв е рядко срещано.

Наблюдава се по-често при вроден луес.

Възпалителните изменения се наблюдават предимно в частта на пъпната връв, която по-близо до плода. от възпалителния процес се засягат, както артериите, така и вената.

При всяко новородено с вроден сифилис пъпната връв трябва да се превързва много добре, тъй като съдовете могат да се контрахират, при което да настъпи тежка кръвозагуба, която да застраши живота на плода.

Към раждане и родоразрешаване с други усложнения от страна на пъпната връв принадлежат тумори на пъпната връв.

Туморите на пъпната връв се срещат рядко.

Различават се следните видове тумори:

  • Лъжливи кисти.
  • Истински кисти.
  • Същински тумори.

Лъжливите кисти представляват огнища на размекване на вартониевата пихтия и съдържат жълтеникава течност.

Истинските кисти произхождат от остатъци на Ductus omphaloentericus или от Alantoides.

Същинските тумори се срещат много рядко. Те могат да бъдат тератоми, ангиоми и други. Когато локализацията на тумора е близко до пъпа лечението се осъществява посредством оперативна интервенция.

3.3, 3 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО