Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан Системни увреждания на съединителната тъкан Възлест полиартериит и наследствени състояния Полиартериит с увреждане на белия дроб [Churg-Strauss]

Полиартериит с увреждане на белия дроб [Churg-Strauss] МКБ M30.1

Полиартериит с увреждане на белия дроб [Churg-Strauss] МКБ M30.1 - изображение

Полиартериит с увреждане на белия дроб [Churg-Strauss] наподобява нодозния полиартрит, но за разлика от него се манифестира с алергични прояви и ангажира най-вече белите дробове. Заболяването се среща сравнително рядко. Мъжете боледуват около два пъти по-често от жените. Нарича се още алергичен грануломатозен ангиит.

Разграничават се три фази в еволюцията на полиартериит с увреждане на белия дроб [Churg-Strauss]. Обикновено започва с продромален период, включващ алергични прояви - ринит, полипоза и астма. Този период продължава години. Втората фаза включва еозинофилия в периферната кръв и в тъканите, еозинофилна пневмония или еозинофилен гастроентерит. Третата фаза е системният васкулит. Тези фази могат да се изявят и едновременно.

Най-често срещаните кожни лезии са подкожните възли. Може да се установят и петехии, пурпура или кожни инфаркти. При повечето болни е налице периферна невропатия. Възможно е засягане и на сърцето, което води до застойна сърдечна недостатъчност. Коремни симптоми, артралгии и артрит, както и огнищен сегментен гломерулонефрит се явяват по-рядко.

Диагнозата на полиартериит с увреждане на белия дроб [Churg-Strauss] най-често се основава на триадата астма, еозинофилия и васкулит. С голяма информативна стойност е биопсичното изследване на засегнатите тъкани - бял дроб или кожа.

При лечението на синдрома на Churg-Strauss средство за избор са кортикостероидите. При бъбречно засягане към кортикостероидите се добавят и цитостатици.

3.5, 2 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Полиартериит с увреждане на белия дроб [Churg-Strauss] МКБ M30.1

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

АнатомияКлинични пътеки