Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на кожата и подкожната тъкан Папулосквамозни увреждания Други папулосквамозни увреждания Лихен стриатус

Лихен стриатус МКБ L44.2

Лихен стриатус МКБ L44.2 - изображение

Лихен стриатус е рядка подостро протичаща линеарна възпалителна дерматоза.

Етиологията и патогенезата на лихен стриатус не са изяснени. Предполагат се неврогенни или съдови нарушения. Счита се, че лезиите са разположени по линиите на Blaschko.

Заболяването се среща рядко и засяга по-често деца между 5- и 15-годишна възраст или млади индивиди, с превес на женския пол.

Началните изменения са малки, розово-червени, лихеноидни папули без стрии на Wickham. Впоследствие те се групират в линеарни плаки с дължина до няколко сантиметра и ширина от 2 мм до 2 см.

Предилекционни места за развитие на лезиите са горните или долните крайници, но понякога тилната част на шията или трункуса.

В завършен вид измененията се характеризират със зачервена хиперкератотична повърхност, в някои случаи наподобяваща на псориатични лезии. Често е налице сърбеж, по-силно изразен при децата.

Много рядко заболяването ангажира ноктите. Измененията по ноктите могат да се появят преди, след или едновременно с кожните изменения. Най-често се засяга само един нокът. Нокътните изменения включват надлъжни стрии, онихолиза, загуба на ноктите, изтъняване или задебеляване на нокътната плочка, ониходистрофия и др.

Спонтанно оздравяване при лихен стриатус настъпва за 3-6 месеца, понякога до една година.

Хистопатология на лихен стриатусДиагнозата се поставя въз основа на находките от физикалния преглед и кожната биопсия. Хистопатологията установява в епидермиса акантоза, хиперкератоза, паракератоза, единични дискератотични клетки в гранулозния или роговия слой, незначителна спонгиоза. Кръвоносните съдове в горната дерма са дилатирани и показват периваскуларен едем, лимфохистиоцитна инфилтрация, лека екзоцитоза. Директна имунофлуоресценция се използва за отдиференциране на лихен планус и лихен стриатус.

Диференциална диагноза се прави с епидермален верукозен невус, линеарни форми на псориазис, лихен рубер планус.

Не се изисква лечение, тъй като процесът се самоограничава и лезиите претъпяват обратно развитие в рамките на няколко месеца. При по-дълго задържане на измененията и наличие на сърбеж лечението на лихен стриатус се състои в локално приложение на кортикостероиди.

3.6, 8 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО