Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на кожата и подкожната тъкан Папулосквамозни увреждания Парапсориазис Парапсориазис с малки плаки

Парапсориазис с малки плаки МКБ L41.3

Парапсориазис с малки плаки МКБ L41.3 - изображение

Парапсориазис с малки плаки е сравнително рядка дерматоза, която се появява по-често при възрастни мъже.

Заболяването започва с няколко или с множество симетрично разположени малки (обикновено под 5 см в диаметър) овални или кръгловати розовочервеникави или жълточервеникави петна (xanthoerythrodermia), локализирани предимно по трункуса (особено по страничните части на гръдния кош) и крайниците. Обикновено лицето, дланите и стъпалата не се засягат.

Петната имат резки граници, покрити са с фини (питириазиформени) сквами и имат леко набръчкана повърхност (pseudoatrophia). Те не са инфилтрирани и не предизвикват субективни оплаквания.

Дребноплакатната форма на парапсориазиса е с хронично протичане (десетки години), но с добра прогноза. В някои случаи се наблюдава спонтанно излекуване.

Хистопатология на парапсориазис с малки плакиДиагнозата се поставя след извършена кожна биопсия. Хистопатологично промените наподобяват на тези при дискретно проявен повърхностен хроничен дерматит - огнищна паракератоза, лека спонгиоза, незначителен, предимно периваскуларен лимфоцитен инфилтрат в дермата.

 

 

Лечението на парапсориазис с малки плаки включва кортискотероидни препарати и ултравиолетови облъчвания от изкуствени или естествени източници.

3.3, 6 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Парапсориазис с малки плаки МКБ L41.3

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО