Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Цитология Немембранни органели Цитоскелет

Цитоскелет

Цитоскелет - изображение
   В състава на цитоскелета се включват различни структури, които участват в поддържане, движение и запазване формата на клетката.
Цитоскелет не се среща при прокариотните клетки.
   Основните съставни структури на цитоскелета са: микротубули, интермедиерни филаменти, актинови филаменти, миозинови филаменти и много други допълнителни протеини. Всички те са свързани с клетъчната мембрана или клетъчните органели.
   Движението на клетките се извършва по два основни пътя: асамблиране и дисасамблиране на актинови филаменти или използването на моторни протеини.
   Микротубули - имат тръбеста структура. Стената им е дебела и се изгражда от 13 спирално навити нишки - протофибрили. Основен белтък на последните е тубулин.
   Актиновите филаменти са изградени от белтъка актин. Те са изградени от две спираловидно усукани редици от протеинови глобуларни субериници.
   Интермедиерни филаменти - структори с диаметър около 10 nm. Срещат се в клетки, които изпитват механично въздействие.
   Кератинови филаменти - намират се в епителните клетки.
Виментиноподобни интермедиерни филаменти - намират се в клетките от мезенхимен произход, мускулните клетки и нервните клетки
   Неврофиламенти - биват три типа и са често свързани с аксоналните микротубули.
   Миозинови филаменти - голяма фамилия моторни протеини.

3.4, 7 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория