Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Опорно-двигателна система Стави Свързвания на гръбначния стълб

Свързвания на гръбначния стълб (juncturae columnae vertebralis)

Свързвания на гръбначния стълб (juncturae columnae vertebralis) - изображение

Движенията в областта на трупа са възможни благодарение на подвижните свързвания на гръбначния стълб. Гръбнакът притежава почти всички видове свързвания - синхонрози, синдемози, синостози и стави. Благодарение на развития си ставно-връзков апарат, гръбначния стълб е едновременно гъвкав и стабилен. Свързванията между прешлените могат да се разделят основно на свързвания между телата на прешлените и свързвания на дъгите и израстъците им. Свързванията между телата на прешлените се осъществява от междупрешленните дискове и надлъжните ставни връзки. Свързванията на дъгите и израстъците на прешлените се осъществява чрез междупрешленни стави стави и ставни връзки. Освен свързанията между самите прешлени, гръбначния стълб се свързва ставно с гръдния кош, черепа и костите на тазовия пояс.

Свързвания между телата на прешлените

Междупрешленни дискове (disci intervertebrales)

 • Здрави масивни образувания изградени от влакнест хрущял;
 • Разположени между телата на два съседни прешлена, първият от които се намира между телата на II и III шиен прешлен, а последния между последния лумбален и кръстцовата кост;
 • Периферната част на междупрешленния диск се нарича фиброзен пръстен (anulus fibrosus) и е изградена от концентрично подредени колагенни влакна;
 • Централната част на междупрешленния диск се нарича пихтиесто ядро (nucleus pulposus) и изградена от мек хрущял с пихтиеста структура;
 • Пихтиестото ядро е силно хигроскопично и създава вътрешно налягане в диска, като така изпълнява функция на амортисьор при сътресения на гръбначния стълб;
 • Междупрешленните дискове могат да изменят в определена степен своята форма, което дава възможност за огъване на гръбначния стълб в различни посоки;

Надлъжи връзки (lig. longitudinale anterius et posterius)

 • Увеличават значително здравината на свързване между телата на прешлените и ограничават прекомерното сгъване и разгъване на гръбначния стълб;
 • lig. longitudinale anterius - преминава по цялата дължина на гръбначния стълб по предната стена на телата на прешлените;
 • lig. longitudinale anterius - преминава по цялата дължина на гръбначния стълб по задната стена на телата на прешлените (т.е. по предната стена на гръбначния канал);

Свързвания на дъгите и израстъците на прешлените

 Свързвания черз връзки на дъгите и израстъците

 • Между дъгите на два съседни прешлена има жълта връзка - lig. flavum. Нейният цвят е свързан с еластичните влакна, от които е изградена. Тази еластична връзка подпомага разгъването на гръбнака, като така спестява мускулна сила;
 • Между бодлестите израстъците на прешлените се намират връзки, които ограничават движенията на гръбначния стълб напред. Такива са: ligg. interspinalia, lig. supraspinale, lig. nuchae;
 • Между надлъжните израстъци на прешлените се намират връзки ligg. intertransversaria, които ограничават движенията на гръбначния стълб настрани;

Ставни свързвания между прешлените

 • Всички самостоятелни прешлени, както и връзката между последния лумбален и кръстцовата кост, се осъществява чрез междупрешленни стави articulationes zygapophysiales (intervertebrales);
 • Междупрешленните стави се образуват от съчленяването на долните и горните ставни повърхности на два съседни прешлена;
 • В междупрешленните стави се извършват малки по обем движения, но сумирани във всички прешлени, те дават възможност за значително огъване на гръбначния стълб;

Свързване между кръстцовата и опашната кост

 • Извършва се чрез плочка влакнест хрущял, разположен между V кръстцов и I опашен прешлен;
 • Свързването е подкрепено от редица връзки между двете кости - lig. sacrococcygeum anterius et anterius, lig. sacrococcygeum posterius superficiale et profundum;

Свързване на гръбначния стълб с черепа

 • Гръбначния стълб се свързва с черепа посредством ставата между черепа и първия шиен прешлен - art. atlantooccipitalis и ставите между първи и втори шиен прешлен - art. atlantoaxiales;
 • Първият шиен прешлен играе ролята на нещо като костен мениск, който изравнява костните несъответствия;
 • Art. atlantooccipitalis има за ставни повърхности condyli occipitales на тилната кост и горните ставни ямки на първия шиен прешлен;
 • Аrt. atlantoaxiales са три на брой - една срединна и две латерални;
 • Ставните свързвания на гръбначния стълб с черепа притежават мощен свързочен апарат, който дава стабилност при ротиране и накланяне на главата;
5.0, 3 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория