Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Цитология Мембранни органели Пероксизоми

Пероксизоми (Peroxisomes)

Пероксизоми (Peroxisomes) - изображение
   Пероксизомите носят името си поради откритите в тях ензими, които могат да отделят водородa от органичниte субстрати, като за целта използват кислород. Те участват в окислението на мастните киселини.
   Голям брой пероксизоми има в клетките на черния дроб, както и тези на бъбрека.
   Пероксизомният мартрикс бива дребнозърнест или хомогенен. Не е изключено наличието на микрофиламенти в него.
   По вид тези мембранни органели биват пероксизоми и микропероксизоми. Последните се срещат в клетки, синтезиращи стероидни хормони.
   Както в лизозомите, така и при пероксизомите - ензимното съдържание е богато - срещат се повече от 50 ензима. Някои от по-често срещаните ензими са: хидрокиселинна и аминокиселинна оксидази, уратоксидаза, каталаза.
   Пероксизомите имат значение за детоксикацията на етанола, но главното тяхно значение е окислението на мастните киселини и синтеза на фосфолипидните плазмалогени.
  Пероксизомите се образуват чрез делене, но не е изключена и синтезата de novo.
2.8, 8 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория