Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Цитология Клетка Еукариотни клетки

Еукариотни клетки (Eukaryotes)

Еукариотни клетки (Eukaryotes) - изображение

   Тези клетки се срещат при растенията, животните, човека, гъбите. Характерно за еукариотните клетки (от гръцки - еу -добър, карион - ядро) е наличието на клетъчна мембрана.

   Еукариотните клетки са разделени на участъци (компартменти) от мембрани, като по този начин се оформят мембранно ограничените органели. Освен тях в еукариотните клетки има и такива, които не са мембранно ограничени. Цитоскелетът, както показва и името му дава формата на клетката и участва в: транспорта, изграждане на митотичното вретено, движението на клетката и други. Тези клетки изпълняват почти всички функции, характерни за прокариотните клетки.

3.2, 12 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория