Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Цитология Мембранни органели Ендоплазмен ретикулум

Ендоплазмен ретикулум

Ендоплазмен ретикулум - изображение

   Ендоплазменият ретикулум е система от мембранно-ограничени канали и вакуоли. Може да се намери при всички видове клетки, като изключение тук правят еритроцитите. В тази структура се извършват значими за клетката процеси, като:
- участие в синтеза на протеините и липидите;
- значение за натрупването на калций в клетката;
- детоксикация на лекарствени вещества и други.


   Различават се два вида ендоплазмен ретикулум - гладък и гранулиран.

   Гладкият взема участие в някои метаболитни процеси, които включват синтеза на липиди и стероиди, метаболизма на въглехидратите, регулация на калциевата концентрация, детоксикация на лекарства, стероиден метаболизъм и др. Гладкият ендоплазмен ретикулум се намира в клетки, синтезиращи липиди и стероиди. Този вид ендоплазмен ретикулум е изграден от каналчета и мехурчета, които са мембранно ограничени, по тяхната повърхност няма рибозоми. Забелязва се, че тубулите на цистерните на този епител често са взаимно свързани.

   Другият вид ендоплазмен ретикулум се нарича гранулиран. Представлява мрежоподобен комплекс, в състава на който влизат рибозоми, плоски сакове и разклоняващи се тубули. В този ретукулум се синтезират протеини за изграждането на повечето клетъчни органели, както и за изграждането на самия ретикулум. В него се извършва и началният етап от гликозилирането на протеините, синтез на фосфолипидите и други.
Развит е при протеин-секретиращите клетки, при нервните клетки и други.

3.7, 7 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория