Начало Медицинска енциклопедия Симптоми Увеличен черен дроб

Увеличен черен дроб

Увеличен черен дроб: представлява увеличен размер на черния дроб. В някои случаи, заедно с черния дроб може да се увеличи и слезката. Състоянието се нарича хепатоспленомегалия.

Черният дроб има много функции: обменна функция - регулация на въглехидратния метаболизъм, регулация на обмяната на белтъци, мазнини, витамини и минерали, роля в ендокринната регулация; функция на обезвреждане на токсични вещества на организма; храносмилателна - чрез образуваната в него жлъчка; екскреторна; участва в терморегулацията; функция, като кръвен резервоар; хемокластична функция и обмяна на жлъчни пигменти.

Увеличен черен дроб може да се наблюдава при:

 • Болести на черния дроб - алкохолно чернодробно увреждане, цироза, хепатит (автоимунен, вирусен, токсичен), абсцес на черния дроб, стеатоза.
 • Болести на органите на кръвообращението - застойна чернодробна недостатъчност, чернодробна венозна тромбоза, перикардит.
 • Новообразувания - рак на черния дроб, хронична левкоцитна левкемия, кисти на черния дроб, болест на Ходжкин (Hodgkin's disease), рак на панкреаса.
 • Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата - хиперлипидемия, фамилна комбинирана хиперлипидемия, хиперлипопротеинемия тип IV, болест на Гоше (Gaucher disease), метаболитен синдром, хиперлипопротеинемия, муковисцидоза, акромегалия, амилоидоза, мукополизахаридоза VII.
 • Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкани - болест на Стил при възрастни (Adult-onset Still's disease).
 • Вродени аномалии, деформации и хромозомни аберации - чернодробно кистозно заболяване.
 • Инфекциозни и паразитни болести - лайшманиоза, бруцелоза, малария, вроден сифилис, токсоплазмоза, вродена токсоплазмоза, мононуклеоза, коремен тиф.
 • Болести на нервната система - болест на Рей (Reye disease).
 • Автоимунни заболявания - саркоидоза.
 • Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм - таласемия, сърповидно-клетъчна анемия.
 • Болести на храносмилателната система - панкреатит.
3.0, 17 гласа

СВЪРЗАНИ СИМПТОМИ

Синоними симптоми (8)+

ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ СИМПТОМ Увеличен черен дроб

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ СИМПТОМА